ตั้งชื่อตามวันเกิด 1

   การตั้งชื่อตามวันเกิด  บางท่านอาจหลีกเลี่ยงตัวกาลกิณีในแต่ละวัน

เกิด   บางท่านอาจต้องการให้ในชื่อตนมีความเป็น  เดช  ศรี  หรือ อื่นๆ

สุดแต่ใจปรารถนา

   ในชื่อแต่ละวันจะมี

บริวาร   แปลว่า  ผู้คนแวดล้อม

อายุ  แปลว่า  เวลาที่ดำรงชีวิตอยู่

เดช  แปลว่า  ชื่อเสียง  ,  ความสุกใส  ,  ฮำนาจ

ศรี  แปลว่า  ความน่ารัก  ,  ความเจริญ

มูละ  แปลว่า   ทุนทรัพย์

อุตสาหะ  แปลว่า  ความขยัน  ,  ความมั่นใจ

มนตรี  แปลว่า  ที่ปรึกษา

กาลกิณี  แปลว่า  เสนียด  ,  ความไม่ดี  ,  โชคร้าย

    เกิดวันอาทิตย์                                                   เกิดวันจันทร์

บริวาร  คือ  สระ                                            บริวาร  คือ  ก ข ค ฆ ง

อายุ  คือ  ก ข ค ฆ ง                                     อายุ  คือ  จ ฉ ช ซ ฌ ญ

เดช  คือ  จ ฉ ช ซ ฌ ญ                                เดช  คือ  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

ศรี  คือ  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ                                 ศรี  คือ  ด ต ถ ท ธ น

มูละ  คือ  ด ต ถ ท ธ น                                 มูละ  คือ  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

อุตสาหะ  คือ  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม                  อุตสาหะ  คือ  ย ร ล ว

มนตรี  คือ  ย ร ล ว                                       มนตรี  คือ  ษ ศ ส ห ฬ อ ฮ

กาลกิณี  คือ  ษ ศ ส ห ฬ อ ฮ                       กาลกิณี  คือ  สระ

    เกิดวันอังคาร                                                 เกิดวันพุธกลางวัน

บริวาร  คือ  จ ฉ ช ซ ฌ ญ                           บริวาร  คือ  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

อายุ  คือ  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ                             อายุ  คือ  ด ต ถ ท ธ น

เดช  คือ  ด ต ถ ท ธ น                                เดช  คือ  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

ศรี  คือ  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม                           ศรี   คือ  ย ร ล ว

มูละ  คือ  ย ร ล ว                                         มูละ  คือ  ษ ศ ส ห ฬ อ ฮ

อุตสาหะ  คือ  ษ ศ ส ห ฬ อ ฮ                     อุตสาหะ  คือ  สระ

มนตรี  คือ  สระ                                            มนตรี  คือ  ก ข ค ฆ ง

กาลกิณี  คือ  ก ข ค ฆ ง                              กาลกิณี  คือ  จ ฉ ช ซ ฌ ญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์