ชื่อที่มีตัว ณ , น มีพยางค์เดียว

   ชื่อที่มีตัว ณ หรือ น  มีพยางค์เดียว  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

นัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

นง  (  Nong  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง

นวล  (  Nuon  ,  Nuol  )  แปลว่า  ผิวผ่องเป็นยองใย

นัจ  (  Naj  ,  Nat  )  แปลว่า  การฟ้อนรำ

นาฏ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิง

นาฏย์  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  การฟ้อนรำ

นาถ  (  Nath  ,  Nat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง

นิจ  (  Nit  ,  Nij  )  แปลว่า  เสมอ

เนตร  (  Net  )  แปลว่า  ผู้นำทาง  ,  ดวงตา

นุช  (  Nuch  )  แปลว่า  น้อง

เนย  (  Neui  )  แปลว่า  น้ำมันที่เคี่ยวจากน้ำนมสัตว์มีทั้งข้นและแข็ง

  ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

นัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

นนท์  (  Non  )  แปลว่า  ความรื่นเริง  ,  ความยินดี

นบ  (  Nop  )  แปลว่า  นอบน้อม

นพ  (  Nop  )  แปลว่า  เก้า  ,  ใหม่

นาค  (  Nak  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ

นาก  (  Nak  )  แปลว่า  สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่ง

นาท  (  Nat  )  แปลว่า  เสียงบีนลือ   ,  ความนับถือ

นิตย์  (  Nit  )  แปลว่า  ยั่งยืน

นิติ์  (  Nit  )  แปลว่า  นิติ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์