ชื่อที่มีคำว่า นิภา

     ชื่อที่มีคำว่า  นิภา  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

นิภา  (  Nipa  )  แปลว่า  เสมอ  ,  เทียบ  ,  เทียม

สิรินิภา  (  Sirinipa  )  แปลว่า  เสมอผู้เป็นมิ่งขวัญ

นิภาภรณ์  (  Nipaporn  )  แปลว่า  เสมอเครื่องประดับ

นิภาภัทร์  (  Nipapat  )  แปลว่า  น่ารักเสมอ

นิภารัชนี  (  Niparatchanee  )  แปลว่า  เสมอราตรี

นิภารัศมี  (  Niparatsamee  )  แปลว่า  เสมอแสงสว่าง

นิภาลักษมี  (  Nipalaksamee  )  แปลว่า  เสมอด้วยโชคลาภ

ธารนิภา  (  Tannipa  )  แปลว่า  เสมอด้วยลำน้ำ

ชลนิภา  (  Chonnipa  ,  Cholnipa  )  แปลว่า  เสมอด้วยน้ำ

นิภานุช  (  Nipanuch  )  แปลว่า  เสมอน้อง

พรรณนิภา  (  Pannipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ

วรรณนิภา  (  Wannipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงสมเสมอ

นิภาวรรณ  (  Nipawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ

นิภาพรรณ  (  Nipapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ

ขวัญนิภา  (  Khwannipa  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งเสมอ  ,  ผู้มีความเจริญเสมอ

ศศินิภา  (  Sasinipa  )  แปลว่า  เสมอด้วยจันทร์

ดุจนิภา  (  Dujnipa  )  แปลว่า  เสมอเหมือน

ทิพนิภา  (  Tipnipa  )  แปลว่า  เสมอสวรรค์  ,  เสมอวัน

ทิพย์นิภา  (  Tipnipa  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา

บุญนิภา  (  Bunnipa  )  แปลว่า  เสมอด้วยความดี

นิภากานต์  (  Nipakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเสมอ

นิภากาญจน์  (  Nipakan  )  แปลว่า  เสมอด้วยทองคำ

นิภามณี  (  Nipamanee  )  แปลว่า  เสมอด้วยเพชร

นิภารัตน์  (  Niparat  )  แปลว่า  เสมอด้วยเพชร

นิภาพัชร์  (  Nipapach  )  แปลว่า  เสมอด้วยเพชร

นิภาภัส  (  Nipapas  )  แปลว่า  เสมอด้วยแสงสว่าง

นิภาภัสร์  (  Nipapas  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองเสมอ

นิภามาส  (  Nipamas  )  แปลว่า  เทียมจันทร์

นิภามาศ  (  Nipamas  )  แปลว่า  เสมอด้วยทองคำ

นิภาลาวัณย์   (  Nipalawan  )  แปลว่า  น่ารักเสมอ  ,  งามเสมอ

นิภาสินี  (  Nipasinee  )  แปลว่า  เสมอด้วยนางงาม

สุรนิภา  (  Suranipa  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญเสมอ

อรนิภา  (  Ornnipa  ,  Onnipa  )  แปลว่า  สวยเสมอ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง