ชื่อที่มีคำว่า กันยา

     ชื่อที่มีคำว่า    กันยา  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้   อาทิเช่น

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  สาวน้อย

กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

กันยาพัชร์  (  Kanyapach  )  แปลว่า  นางแก้ว

กันยาภรณ์  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม

กันยาพร  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  นางงามนำสุขมาให้

กันยาวดี  (  Kanyawadee  )  แปลว่า  นางงาม

กันยาวลี  (  Kanyawalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนางงาม

กันยามณี  (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

กันยากุล   (  Kanyakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนางงาม

ชุติกันยา   (  Chutikanta  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ดุจกันยา  (  Dujkanya  )  แปลว่า  เหมือนนางงาม

กันยาทิพ  (  Kanyatip  ,  Kanyathip  )  แปลว่า  นางงามสวรรค์

กันยาทิพย์  (  Kanyatip  ,  Kanyathip  )    แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา

ขวัญกันยา  (  Khwankanya  )  แปลว่า    ผู้มีความเจริญ  ,  ผู้มีความดี

กันยาณัฐ  (  Kanyanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชณ์

กันยาณัฏฐ์  (  Kanyanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

กันยานาถ  (  Kanyanath  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นที่พึ่ง

กันยาพรรณ  (  Kanyapan  )  แปลว่า  นางงาม

พิมพ์กันยา  (  Pimkanya  )  แปลว่า  รูปนางงาม

พิศกันยา  (  Piskanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

กันยาภัทร์  (  Kanyapat  )  แปลว่า  นางงามผู้น่ารัก

กันยาภัสสร์    (  Kanyapas  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

กันยาภัสร์  (  Kanyapas  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

สิริกันยา  (  Sirikanya  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์