การตั้งชื่อตามวันเกิด 2

   การตั้งชื่อตามวันเกิด 2  สำหรับคุณที่เกิดวัน  พฤหัส ถึง วันเสาร์

ถ้าคุณอยากทราบว่าในชื่อของคุณ หรือ ของสมาชิกในครอบครัว

มีอะไรบ้าง  คุณสามารถแก้ไขชื่อของคุณและของผู้อื่นได้

โดยไม่ตั้งชื่อให้ติดสิ่งที่ไม่ดี  ส่วนตัวอื่นๆก็เลือกตามใจชอบว่าคุณ

ต้องการอะไรบ้าง

     เกิดวันเสาร์  
                                                     
บริวาร  คือ  ด ต ถ ท ธ น
                                       
อายุ  คือ  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม                                    

เดช  คือ  ย ร ล ว                                                    

ศรี  คือ  ษ ศ ส ห ฬ อ ฮ
                                      
มูละ  คือ  สระ                                                        

อุตสาหะ  คือ  ก ข ค ฆ ง                                        

มนตรี  คือ  จ ฉ ช ซ ฌ ญ                                        

กาลกิณี  คือ  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ                                    

     เกิดวันพฤหัสฯ                                                            

บริวาร  คือ  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม                                  

อายุ  คือ  ย ร ล ว  
                                                 
เดช  คือ  ษ ศ ส ห ฬ อ ฮ  
                                     
ศรี  คือ  สระ                                                                              

มุละ  คือ  ก ข ค ฆ ง                                                  
             
อุตสาหะ  คือ  จ ฉ ช ซ ฌ ญ                                    
                        
มนตรี  คือ  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ                                        

กาลกิณี  คือ  ด ต ถ ท ธ น                                        

     เกิดวันพุธกลางคืน  

บริวาร  คือ  ย ร ล ว

อายุ  คือ  ษ ศ ส ห ฬ อ ฮ

เดช  คือ  สระ

 ศรี   คือ  ก ข ค ฆ ง

 มูละ  คือ  จ ฉ ช ซ ฌ ญ

อุตสาหะ  คือ  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

มนตรี  คือ  ด ต ถ ท ธ น

กาลกิณี   คือ  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

     เกิดวันศุกร์    

บริวาร  คือ  ษ ศ ส ห ฬ อ ฮ

อายุ  คือ  สระ

เดช  คือ  ก ข ค ฆ ง

ศรี  คือ  จ ฉ ช ซ ฌ ญ    
   
มูละ  คือ  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

อุตสาหะ  คือ  ด ต ถ ท ธ น

มนตรี  คือ  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

กาลกิณี  คือ  ย ร ล ว

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง