ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย พ หรือ ภ


       ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  พ  หรือ  ภ   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

พจี  (  Pajee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  คำพูด

พจีนุช  (  Pajeenuch  )  แปลว่า  ถ้อยคำน้อง

พจนารถ  (  Potjanath  )  แปลว่า  เนื้อความของคำพูด

พาณิชยา  (  Panitchaya  )  แปลว่า  การค้าขาย

พนาลี  (  Panalee  )  แปลว่า  แนวป่า

พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  หญิงสาว

พรพรรณ  (  Pornpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามนำสุขมาให้

พรรณราย  (  Pannarie  )  แปลว่า  งามผุดผ่อง

พัชนี  (  Patchanee  )  แปลว่า  พัด

พิกุล  (  Pikul  )  แปลว่า  ต้นดอกพิกุล  ,  ดอกพิกุล

พิกุลทอง  (  Pikultong  )  แปลว่า  ดอกพิกุลทองคำ

พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งาม

ภัทรา  (  Pattra  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม

ภัทราภรณ์  (  Pattraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

ภัสสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รุ่งเรือง

ภัสสราภรณ์  (  Passaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง

   ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

พงศ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย

พงษ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย

พันธุ์  (  Pan  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  เทือกเถา

พงศ์พันธุ์  (  Pongpan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเทือกเถา  ,  ผู้เป็นญาติพี่น้อง

พน  (  Pon  )  แปลว่า  ป่า

พนา  (  Pana  )  แปลว่า  ป่า

พนม  (  Panom  )  แปลว่า  ภูเขา

พนัส  (  Panas  )  แปลว่า  ป่า

พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้

พัลลภ  (  Panlop  , Pallop  )  แปลว่า  คนสนิท

พิจิตร  (  Pijit  )  แปลว่า  งาม

พิเชฐ  (  Pichet  )  แปลว่า  ประเสริฐยิ่ง

พิชัย  (  Pichai  )  แปลว่า  ความชนะ

เพียร  (  Pian  )  แปลว่า  ความบากบั่น

ไพฑูรย์  (  Paitoon  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว  ,  เพชรตาแมว

ไพบูลย์  (  Paipool  )  แปลว่า  ความเปี่ยมเต็ม

ไพจิตร  (  Paijit  )  แปลว่า  งาม

ไพรัช  (  Pairach  )  แปลว่า  ต่างประเทศ

ไพโรจน์  (  Pairoj  ,  Pairot  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

ไพศาล  (  Paisan  ,  Paisal  )  แปลว่า  กว้างขวาง

ภาคภูมิ  (  Pakpoom  )  แปลว่า  มีสง่า

ภมร  (  Pamorn  )  แปลว่า  แมลงผึ้ง

ภาคย์  (  Pak  )  แปลว่า  โชคดี

ภิญโญ  (  Pinyo  )  แปลว่า  ยิ่งขี้นไป  ,  ยิ่ง

ภิยโย  (  Pinyo  )  แปลว่า  ยิ่งขึ้นไป  ,ยิ่ง

ภุชงค์  (  Puchong  )  แปลว่า  งู

ภูษิต  (  Poosit  )  แปลว่า  ประดับ

ภูริ  (  Poori  )  แปลว่า  มาก

ภาส  (  Pas  )  แปลว่า  แสง

ภาสกร  (  Passakorn  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

ภูผา  (  Poopha  )  แปลว่า  เขาหิน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อที่มีคำว่า รัตน์