ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า ภาณุ

     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า  ภาณุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ภาณุมาศ  (  Panumas  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

ภาณุรัตน์  (  Panurat  )  แปลว่า  พระอาทิตย์  ,  แสงเพชร

ภาณุมณี   (  Panumanee  )  แปลว่า  พระอาทิตย์  ,  แสงเพชร

ภาณุภรณ์  (  Panuporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพระอาทิตย์

  ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น

ภาณุ   (  Panu  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  พระอาทิตย์

ภาณุภาพ  (  Panupap  )  แปลว่า  รูปพระอาทิตย์

ภาณุกุล  (  Panukul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง

ภาณุพงศ์  (  Panupong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง

ภาณุพงษ์  (  Panupong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง

ภาณุพันธุ์  (  Panupan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง

ภาณุภาคย์  (  Panupak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีมีแสงสว่าง

ภาณุภัค  (  Panupak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีมีแสงสว่าง

ภาณุภัทร์  (  Panupat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักมีแสงสว่าง

ภาณุพัฒน์  (  Panupat  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างแห่งความเจริญ

ภาณุวัฒน์  (  Panuwat  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างแห่งความเจริญ

ภาณุกานต์  (  Panukan  )  แปลว่า  แสงสว่างอันเป็นที่รัก

ภาณุกาญจน์  (  Panukan  )  แปลว่า  แสงทอง

ภาณุพัชร์  (  Panupach  )  แปลว่า  แสงเพชร

ภาณุภัส  (  Panupas  )  แปลว่า   แสงตะวัน

ภาณุภัสร์  (  Panupas  )  แปลว่า  แสงตะวัน

ภาณุรัฐ  (  Panurat  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งแว่นแคว้น

ภาณุวงศ์  (  Panuwong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง

ภาณุวงษ์  (  Panuwong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง

ภาณุกรณ์  (  Panukorn  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดมีแสงสว่าง

ภาณุกร  (  Panukorn  )  แปลว่า  ผู้ทำแสงสว่าง

ภาณุณัฐ  (  Panunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง

ภาณุณัฏฐ์  (  Panunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ