ชื่อที่มี ร , ล พยางค์เดียว

     ชื่อที่มี  ตัว  ร  หรือ  ล  พยางค์เดียว  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย    ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

รจน์   (  Ros  ,  Roj  )  แปลว่า  งาม

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  แก้ว  ,  เพชรพลอย  ,  ของมีค่า

เรข  (  Rekh )  แปลว่า   งาม

รุ้ง  (  Rung  )  แปลว่า  ละอองน้ำที่ต้องแสงอาทิตย์ส่องเป็ยสายแลเห็นได้ติดขอบฟ้ามีเจ็ดสี

ลักขณ์  (  Lak  )  แปลว่า  ลักษณะ

ลัคน์  (  Lak  )  แปลว่า  เวลาอันเป็นมงคล

  ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น  

รง  (  Rong  )  แปลว่า  ยางไม้พวกหนึ่ง

รงค์  (  Rong  )  แปลว่า  สี  ,  ความรัก

รณ  (  Ron  )  แปลว่า  เสียงดัง  ,  สงคราม

รักษ์  (  Rak  )  แปลว่า  ดูแล  ,   ป้องกัน

รัฐ  (  Rat  )  แปลว่า  แว่นแคว้น  ,  บ้านเมือง

รัตติ์  (  Rat  )  แปลว่า  กลางคืน

โรจน์  (  Rot  ,  Roj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

รุจ  (  Ruj  ,  Rut  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

เรือง  (  Ruang  )  แปลว่า  สว่าง  ,  สุกใส

รุ่ง  (  Rung  )  แปลว่า  สว่าง  ,  สุกใส

รอน  (  Rorn  )  แปลว่า  แยกออกไป  ,  ทอน  ,  ตัด

ลักษณ์  (  Lak  )  แปลว่า  เครื่องแสดง

เลิศ  (  Lers  )  แปลว่า  ดียิ่ง

ล้อม  (  Lom  )  แปลว่า  แวดวง  

ลอย   (  Loy  )  แปลว่า  ไม่จม

ลอง  (  Long  )  แปลว่า  ทำดูก่อน

ล้วน  (  Luon  )  แปลว่า  แท้

ลาภ  (  Lap   )  แปลว่า   ของที่ได้มาอย่างงามโดยไม่คาดคิด

เลื่อง   (  Luang  )  แปลว่า   ลือ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ