ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ฉ , ช

      ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  ฉ , ช   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ   ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ฉลวย   (  Chaluoy  )  แปลว่า  สวย  ,  สลวย

ฉวี  (  Chawee  )  แปลว่า  ผิวกาย

ฉวีวรรณ   (  Chaweewan  )   แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

ฉวีพรรณ  (  Chaweepan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

เฉลา  (  Chalao  ,  Chalou   )    แปลว่า  งาม  ,  เพราพริ้ง

เฉลียว  (  Chaliao  )   แปลว่า  คิดขึ้นได้

แฉล้ม  (  Chalaem  )  แปลว่า  งดงาม

ไฉไล  (  Chailai  )  แปลว่า  งาม

โฉม  (  Chom  )  แปลว่า  รูปร่าง

โฉมฉาย   (  Chomchie  )  แปลว่า  รูปงามสดใส

โฉมเฉลา  (  Chomchalao  ,  Chomchalou  )  แปลว่า  รูปงาม

โฉมตรู  (  Chomtroo  )  แปลว่า  รูปงาม

โฉมยง  (  Chomyong  )  แปลว่า  รูปงามผึ่งผาย

โฉมศรี  (  Chomsri  )  แปลว่า  รูปงามสง่า

ชฎา  (  Chada  )  แปลว่า  ผมที่เกล้าเป็นมวยสูง

ชนิกาพร  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้แม่

ชนิดาพร   (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้พ่อ

ชนาภา  (  Chanapa  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ชมพูนุท  (  Chompoonut  )  แปลว่า  ทองคำ

ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

โชติรส  (  Chotiros  )  แปลว่า  แก้วรุ่งเรืองอย่างเพชรน้ำดี

   ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

ฉกรรณ์  (  Chakan  )  แปลว่า  เก่งกาจ

ฉกาจ  (  Chakaj  ,  Chakad  )  แปลว่า  เก่งกาจ

ฉลอง  (  Chalong  )  แปลว่า  แทน  ,  การแสดงความยินดี

เฉลิม  (  Chalerm  )  แปลว่า   เลิศ

เฉวียง  (  Chawiang  )  แปลว่า  ซ้าง  ,  เอียง

เฉวียน  (  Chawian  )  แปลว่า  เวียน

ชัยธวัช  (  Chaitawach  )  แปลว่า  ธงชัย

ชวลิต  (  Chawalit  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

ชาญ   (  Chan  )  แปลว่า ชำนาญ

ชาตรี  (  Chatree  )  แปลว่า  นักรบ

ชำนิ  (  Chamni  )  แปลว่า  รู้ชัดเจน

ชีวิน  (  Cheewin  )  แปลว่า  ผู้เป็นอยู่

เชษฐา  (  Chetta  )  แปลว่า  ผู้เจริญากว่า  ,  พี่ชาย

เชาว์  (  Chou  )  แปลว่า  เร็ว

เชาวน์  (  Chou  )  แปลว่า  ความเร็วของปัญญาหรือความคิด

ชัย  (  Chai  )  แปลว่า  การชนะ

ชาญชัย  (  Chanchai  )  แปลว่า  ผู้คล่องแคล่วชนะ

ชาติ  (  Chat  )  แปลว่า  พวก  ,  ตระกูล  ,  กำเนิด

ชาคริต  (  Chakrit  )  แปลว่า   ตื่น  ,  ระวัง

ชัชวาล  (  Chatchawal  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง

โชติ  (  Chot  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง