วัฒน์       ชื่อที่จะยกตัวอย่างวันนี้ว่าดวงดาวนั้นจะมีอิทธิพลต่อ

ชื่อของคุณ  และมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคุณ

จริงหรือไม่ คุณคงอยากทราบว่า  ชื่อของคุณจะเป็นเช่นไร

ถ้าบังเอิญมีชื่อของคุณในตัวอย่าง

คุณก็ต้องพิจารณา  และตัดสินใจเอง  ลองมาดู

ชื่อตัวอย่างกัน   อาทิเช่น   ชื่อ

     วัฒน์    ณัฏฐ   พัชร์    สุมาลี   พิชญ์     พิไล    ประไพ   เพียง   เบญจมาศ    มัลลิกา    สิงห์

วิจิตร   วิสุทธิ    วิศุทธิ    อรรณพ    สุวรรณ     วิริยา   รัชนีกร   วรนาถ    วรนาท

     ข้อดี   ของชื่อตัวอย่างข้างต้น   คือ    เป็นคนสุขุม รอบคอบ ช่างคิดช่างพิจารณา รู้จักแก้ปัญหา

และรับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี   เป็นที่ยกย่องเชื่อถือเลื่อมใสของคนหมู่มาก ประสบความสำเร็จในชีวิต

เป็นคนมีระเบียบแบบแผนดี   ทำงานดี  มีฐานะดี  มีเสน่ห์  มีลางสังหรณ์ดี  โรแมนติก  เก็บความลับ -

เก่ง  ชอบท่องเที่ยว  แต่รักบ้านมาก  รักลูกมาก   ห่วงญาติ เพื่อน   มีประสาทสัมผัสที่ละเอียดอ่อน

ในสิ่งที่มองไม่เห็น  มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง   รักอิสระ  ชอบท่องเที่ยวต่างแดน   มีอุดมการณ์สูง

สนใจศาสตร์เร้นลับ  มีฝันหรือนิมิตแปลกๆ  เป็นที่ปรึษาที่ดี   ไว้ใจคนยาก

      ข้อเสีย    การที่คุณเคร่งครัดมากเกินไปจะทำให้คุณเครียด   ส่งผลให้    เกิดการระหองระแหง

บาดหมางกับผู้อื่นได้ง่าย   มักเกิดการพลัดพรากจากคนที่คุณรัก  ถึงประสบความสำเร็จก็โดดเดี่ยว

มักจะหุนหันพลันแล่น   ระวัง  อุบัติเหตุ    พลัดพราก   สูญเสีย   ป่วยไข้  

     ทางแก้  คือ  ต้องมีน้ำใจให้กับคนรอบข้าง  สิ่งที่คุณกลัวจะสูญเสียก็จะดีเอง   รู้จักเกรงใจผู้อื่น

เวลาจะพูดสิ่งใดต้องคิดก่อนว่าคำพูดนั้นทำให้ผู้ฟังชอบหรือไม่  คำพูดและการกระทำของคุณ

เท่านั้นที่จะทำให้คุณสุขหรือทุกข์  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์