วัลลภ       ชื่อกับอิทธิพลดวงดาว    จะขอยกตัวอย่างชื่อ

ที่อาจจะตรงกับชื่อของคุณบ้าง  หรืออาจจะตรงกับ

การดำเนินชีวิตของคุณบ้าง     ชื่อตัวอย่าง อาทิ  เช่น

    วัลลภ   ภัสสร    อรุณี   พิมล   พงษ์   พีระ    ระพี

กนิษฐ   สันติ   ศศิน   ภาคย์   นัยนา    ยุทธ์

พฤกษ์    เรขาวดี   วรัญญา   รุจีรา   วัชรี   รัตติกร   อภิภัส   วงศธร    เอมอร   เตือน  วิเชฐ   หงส์

เคียง   เครือ  เกสริน   มาณวิกา  ยุวดี   วรางคณา    จรรยา   อาภาวดี   เกศริน   วรุณี  อัปสร  วิสุทธิ

วิศุทธิ    ครรชนะ     ธนวุฒิ     นรวุฒิ    อมรกุล    รุ่งบุศรา   ธิติธร    ณนัฐ  

    ข้อดี    ของชื่อตัวอย่าง  คือ   มีเสน่ห์  มีจินตนาการในทางสุนทรีย์  สุภาพ    นักประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ

ชอบสะสมเงินทอง   โรแมนติก  มีญาณหรือลางสังหรณ์ดี   ชอบช่วยผู้อื่น  เก็บความลับเก่ง  ชอบ

ท่องเที่ยวไปต่างประเทศ  หรือ ต่างแดน   รักบ้าน รักญาติ และเพื่อน   อดทนต่อความผิดหวังโดย

ไม่คาดคิด    ชอบการเปลี่ยนแปลงที่ตรงกับความเคยชินของตน   ปรับปรุงความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

ไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับชีวิตส่วนตัว  ชอบไขปริศนา   ไม่ชอบตามรอยเท้าใคร  มองโลกในแง่ดี

    ข้อเสีย   เป็นคนหัวรั้น  จู้จี้  จุกจิก  รักลูกมากเกินไป   ขาดความมั่นใจ  มีความคิดตรงข้ามกับ

ผู้อื่น  ทำตามกฏของตน   ระวัง เรื่องต่างเพศ   มักมีความวุ่นวายมาสู่   และเรื่องอารมณ์   ความคิด

อย่าปล่อยให้อำนาจใฝ่ต่ำชี้นำ  เพราะอาจพบความยุ่งยากเกินกว่าจะคาดคิด

   ทางที่ดีควรคิดให้รอบคอบก่อนจะตัดสินใจทำอะไรลงไป   ก็จะเป็นผลดีกับคุณเอง   

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ