ชื่อสกุล

     ชื่อสกุลเป็นสิ่งที่เรามีมาตั้งแต่ลืมตาดูโลกแล้ว

ทั้ง หญิง และ ชาย   ชื่อตัวและชื่อสกุล

มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ  ทั้งชื่อและนามสกุล

มีตัวเลขของดวงดาวอยู่ทั้งในชื่อ  และ นามสกุล   อาทิเช่น

      คนเกิด วัน อังคาร  ชื่อ  ศศิณัฐ    นามสกุล   ฤทธิมนัส

     นามสกุล  ฤทธิมนัส   มีตัวเลขกำกับไว้คือ  31  เมื่อคุณจะตั้งชื่อของคุณ   หรือจะเปลี่ยนชื่อ

ของคุณ  หรือบุคคลในครอบครัวคุณก็ต้องคำนึงถึงนามสกุลของคุณเป็นหลัก   จากตัวอย่างชื่อคือ

ศศิณัฐ   ตัวเลขที่กำกับคือ 36 เป็นเลขที่ดีมากเลขหนึ่ง ชื่อนี้จัดอยู่ในอันดับที่ดี  แต่เลขชื่อสกุลไม่ดี

นามสกุล ฤทธิมนัส  มักพบอุปสรรคมากมายต้องอดทนอดกลั้นมาก พบความวุ่นวายยุ่งยากมาก

ร้อนรุ่ม  ถือความคิดตัวเป็นใหญ๋ชอบเพ้อฝันมากมักพบความผิดหวัง แต่โดยภาพรวมแล้ว   เป็นพวก

มีความคิดเป็นของตนเอง  ชอบการท้าทายหัวก้าวหน้า ชอบเป็นเจ้าของธุรกิจ โมโหง่าย

เป็นพวกขี้เบื่อ   ช่างติ    จู้จี้จุกจิก    มักมีปัญหาด้านความรัก     ข้อดีคือ   คบคนง่าย  อัธยาศัยดี

ฟังความคิดผู้อื่น  มีโลกทัศน์กว้าง

     ส่วนชื่อ  ศศิณัฐ    มีเลขกำกับคือ  36   ข้อดีคือ  ประสบความสำเร็จ ด้าน  การงาน  การเงิน

และความรัก  มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลดี  ข้อเสียคือ  เจ้าอารมณ์ เอาแต่ใจ  หรือ   ถือความคิดตน      

เป็นใหญ่

     เมื่อเอาเลขชื่อกับนามสกุลรวมกันได้ ตัวเลข 67   มักพบทุกขลาภ  วุ่นวาย  เหน็ดเหนื่อย

มักบาดหมางหรือทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน   ถือใจตนเป็นหลัก

    ถึงจะมีความสำเร็จในทุกๆด้าน ด้วยความรู้ความสามารถ  หรือล้มเหลว ด้วยความช่างฝัน

แต่สิ่งที่ทำให้ชีวิตต้องวุ่นวาย และผิดหวัง อาจมาจากอิทธิพลของดวงดาว หรืออิทธิพล

ของครอบครัว   ถ้าจะแก้ไข ก็ต้องแก้ไขที่ตัวก่อน  โดยการหาข้อเสียก่อน  แล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น

แล้วค่อยมาแก้ที่ชื่อถ้าแก้ที่นามสกุลก็ต้องเพิ่มตัวอักษรเข้าไปเพื่อให้ได้เลขที่ดีขึ้น   แต่ถ้าแก้ที่ชื่อตัว

ก็ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่  เพื่อจะได้เลขใหม่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วจะดีขึ้น

      การที่รู้จักชื่อตัวชื่อสกุล ก็รู้ถึงการดำเนินขีวิต ส่วนจะถูกหรือตรงกับชีวิตของแต่ละบุคคล  ผู้ที่จะ

ตัดสินก็คือตัวของคุณเอง    เมื่อคุณ ตรวจชื่อ และสกุลของคุณ

     การตั้งชื่อนอกจากหลีกเลี่ยงอักษรกาลกิณี   หาชื่อที่มีความหมายที่ดี  แล้วยังต้องหาที่มีดวงดาว

ประจำชื่อที่ดีเข้ากับนามสกุลได้ด้วย

      ในการอ่านคำทำนายผู้อ่านต้องรู้จักนำสิ่งที่ดีมาใช้ และนำคำเตือนนั้นมาปรับปรุงแก้ไขประพฤติ

ปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดีชีวิตก็จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้  ไม่ยากถ้ามีความเพียร และมีความตั้งใจจริง

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์