กริชแปลว่าอะไร

  ชื่อคุณแปลว่าอะไรครั้งที่ 2 ให้คุณได้หาคำแปล และเลือก

ตั้งชื่อได้คุณต้องคำนึงถึงตัวอักษรต้องห้ามในแต่ละวันเกิด

สามารถคลิกอ่านชื่อตามวันเกิดได้ในคลังบทความทางขวา

มีทั้งเดือน ก.ค -ส.ค 2012  เพื่อประกอบในการตั้งชื่อ
   
คุณคงเคยได้ยินคำที่ออกเสียงเหมือนกันหรือคล้ายกัน      

แต่แปลไม่เหมือนกัน  อาทิเช่น  ชื่อ

   กฤช  กริช   แปลว่า  มีดสองคมรูปคดปลายแหลม  

   กฤต   กฤติ  กฤตา   แปลว่า  ดี  ซึ่งทำแล้ว

   กฤตย   กฤตย์  กฤตยา   แปลว่า   ดี  เกียรติ   คำสรรเสริญ

   กฤษณ   กฤษณ์  กฤษณา   กฤษณะ  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีเนื้อหอม   ชื่อเทวดาองค์หนึ่ง

   กร  แปลว่า  ผู้ทำ  มือ  แสง  รัศมี  แสงตะวัน  แสงเดือน

   กรณ์  แปลว่า   การทำ   ฉลาด  ชำนาญ

   กานด์   กานดา   กานต์   กานตา   แปลว่า   ผู้เป็นที่รัก  

   กาญจน   กาญจน์    กาญจนา    แปลว่า   ทองคำ   ทอง

   กันย์   กันยา   กัญญ  กํญญา   แปลว่า  ผู้หญิง     

   กรรณ  กัณณ  แปลว่า   หู

   กันต  กันต์  กันตา  แปลว่า   ตัด  โกน  ปั่น  หมุน  กรอ

   กิจ   แปลว่า   การงาน   การงานที่ควรทำ   สิ่งที่ควรทำ

   กิตติ  แปลว่า  คำสรรเสริญ  คำเล่าลือ  กีรติ 

   เกตุ  แปลว่า  ความรุ่งเรือง  สิ่งอันรุ่งเรือง   ดาวเกตุ

   เกด  แปลว่า  ลูกองุ่นแห้ง(ลูกเกด)  ชื่อต้นไม้ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง

   เกศ  แปลว่า ผม

   จันทร  จันทร์  จันทรา   แปลว่า  พระจันทร์    ดวงจันทร์

   จรรย  จรรย์   จรรยา  แปลว่า  ความประพฤติ  กริยาที่ควรประพฤติ

   ชน  (ชน  ชะนะ )   แปลว่า  คน   ปะทะ  กระทบ

   ชล  แปลว่า  น้ำ

   ชาด  แปลว่า  สีแดงสด

   ชาต  แปลว่า  ซึ่งเกิดขึ้นมา   ซึ่งเกิดขึ้นแล้ว

   ชาติ  แปลว่า  ตระกูล  พวก  ประเทศ  เหล่า  เวลาเกิด

   พร  แปลว่า  สิ่งนำสุขมาให้   สิ่งที่เลือกเอา

   ภรณ์   แปลว่า  เครื่องประดับ  อาภรณ์

   สี  แปลว่า  ถู  เครื่องสำหรับบดข้าวเปลือก  ลักษณะของแสงสว่างที่ปรากฏให้เห็นสีต่างกัน

   ศรี   แปลว่า  ผู้หญิง   ความดี  ความงาม

   สิน  แปลว่า  เงิน  ทรัพย์  ตัด

   ศิลป์   ศิลป  แปลว่า  การฝีมือ  การแสดงออกอย่างงดงามและอารมณ์สะเทือนใจ

   ศักร  แปลว่า  แข็งแรง  มีฤทธิ์   มีอำนาจ   ยิ่งใหญ่

   ศักดิ์  ศักดา   แปลว่า  ความสามารถ  อำนาจ  ความอุตสาหะ

   สัก  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง   ลายที่สักไว้ตามตัว

   ปราง  แปลว่า  แก้ม  มะปราง

   ปรางค์  แปลว่า  สถูปหรือปราสาทที่มียอดสูง

   ภัค แปลว่า  มีโชค

   พักตร์   พักตรา   แปลว่า หน้า

   พัฒน  พัฒน์   พัฒนา  แปลว่า  ความเจริญ

   พัชร  พัขร์  พัชระ  พัชรา   พัชรี  แปลว่า  เพชร

   พรรษ   พัษ  พัส   แปลว่า  ปี  ฤดูฝน   ฝน

   ภัทร  ภัทร์  ภัทรา   แปลว่า   งาม  น่ารัก   ดี  เจริญ  ประเสริฐ

   ภัส   ภัสร์   ภัสรา   ภัสสรา   ภัสสร์   แปลว่า   แสง  แสงสว่าง   รุ่งเรือง

คุณคงจะได้ทราบว่าชื่อของคุณแปลว่าอะไร คุณสามารถคลิกอ่านต่อได้จากคลังบทความ ทางด้าน

ขวามือของคุณเพื่อหาคำแปลชื่อของคุณได้     
 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์