รุ้งพัชรีรัตน์


      ชื่อกับอิทธิพลดวงดาว     คุณคงอยากทราบว่า  ในครั้งนี้จะมี

ชื่อของคุณ ตรงกับชื่อที่จะยกมาป็นตัวอย่างบ้างหรือไม่  และจะตรง

กับการดำเนินชีวิตของคุณบ้างหรือไม่   ลองมาดู

      ชื่อตัวอย่าง   อาทิเช่น  

 รุ้งพัชรีรัตน์   วัลยาฤดีรัตน์    อนงค์สวรรค์   พิมพ์วัลยา  พิมพ์วิชญ์

พิมพ์พัชรี   พิมพ์พิสุทธ    พิมพ์พิศุทธ   พิมพ์พจมาน   พุฒิไพฑูรย์   ยศไพบูลย์    วุฒิไพโรจน์

จิรไพโรจน์   ฐิติลาวัณย์   เพิ่มพิบูลย์    มนัสเกียรติ์   วัลลีทิพย์   จรัสเกียรติ์    พรหมวิบูลย์

พิมลณัฏฐ์    พรรณรายรัตน์    ขนิฎฐ์รัตน์    พิไลไพลิน    เพียงไพลิน   พิเชียรนันท์   พจนีวัลย์

    ข้อดี  ของชื่อตัวอย่าง  คือ   เป็นคนมองการณ์ไกล   มีสติวิจารณญาณดียิ่ง  มีลางสังหรณ์  หรือ  มี

สัมผัสพิเศษให้ทราบล่วงหน้า    มีความรู้  ชอบเรียนสูงๆ  ประสบความสำเร็จในชีวิต   แคล้วคลาด

ชอบสนุกสนาน   ชอบผจญภัย   มีพลังในการสร้างสรรค์  ทำฝันให้เป็นจริง  ช่างประดิษฐ์

มีเสน่ห์  มีความสามารถรอบตัว  คล่องแคล่ว   รู้กาลเทศะ   อัธยาศัยดี  เป็นกันเอง  มองโลกในแง่ดี

รู้จักรักษาอำนาจและเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี ลูกน้องให้ความเคารพนับถือ  

     ข้อเสีย   คือ   ใจน้อย   หุนหันพลันแล่น   โมโหง่าย โกรธเร็ว  ขี้เบื่อ  จู้จี้ จุกจิก  ช่างติ  พูดมาก

ดื้อรั้น  ตัดสินใจแล้วเปลี่ยนใจยาก    พูดขวานผ่าซาก   ชอบลองใจคนรักทุกรูปแบบ  มักมีปัญหา

ในเรื่องความรัก  มักโดดเดี่ยว

     ทางแก้  ควรปรับปรุง ด้านอารมณ์ และความคิด  อย่าลุ่มหลง หรือหลงตนเองเกินไป  อย่าตก

เป็นทาสอารมณ์  และความเชื่อในสิ่งเร้นลับเกินไป

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าพระอาทิตย์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ