ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์

     คนที่เกิดวันอาทิตย์  ควรหลีกเลี่ยงชื่อที่มีอักษรกาลกิณี คือ   ษ  ศ  ส  ห

 ฬ  อ  ฮ    เพื่อความเป็นสิริมงคล   ชื่อคนวันอาทิตย์   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

      ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ทิฆัมพร  (  Tikamporn  )  แปลว่า  ท้องฟ้า

เนรัญชรา  (  Neranchara  )  แปลว่า  ชื่อแม่น้ำ

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ปรียา  (  Preeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ดวงตา  (  Duongta  )  แปลว่า  นัยน์ตา  ,  ผู้นำทาง

ดวงใจ (  Duongjai  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ดวงกมล  (  Duongkamol  )  แปลว่า  ดวงใจ

ดวงรัตน์  (  Duongrat  )  แปลว่า  ดวงแก้ว

ดวงแก้ว  (  Duongkaeo  )  แปลว่า  ลูกแก้ว

ดวงมณี  (  Duongmanee  )  แปลว่า  ลูกแก้ว

ดวงดาว  (  Duongdao  )  แปลว่า  ดาว

ดวงตะวัน  (  Duongtawan  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

ดวงจันทร์  (  Duongjan  )  แปลว่า  พระจันทร์

จันทรา  (  jantra  )  แปลว่า  จันทร์

จันทิรา  (  Jantira  )  แปลว่า  จันทร์

จันทิมา  (  Jatima  )  แปลว่า  จันทร์

ตะวัน  (  Tawan  )  แปลว่า  อาทิตย์

ญาณี  (  Yanee  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์

พิชญามณี  (  Pitchayamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

ทิพย์มณี  (  Tipmanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยเป็นของเทวดา

พัชรามณี  (  Patcharamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอย

รัตนามณี  (  Rattanamanee  )  แปลว่า  เพชรแก้ว

เพชรามณี  (  Petcharamanee  )  แปลว่า  เพชรแก้ว

ดารามณี  (  Daramanee  )  แปลว่า  ดาวแก้ว

จันทรามณี  (  Jantramanee  )  แปลว่า  จันทร์แก้ว

นาตยามณี  (  Nattayamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

นิตยามณี  (  Nittayamanee  )  แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน

    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

เกรียงไกร  (  Kriangkrai  )  แปลว่า  ยิ่งใหญ่

เกรียงไกรยุทธ์  (  Kriangkraiyut  )  แปลว่า  การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่

ปรีชา  (  Preecha  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถ

ปัญญา  (  Panya  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้

เดชา  (  Decha  )  แปลว่า  อำนาจ

ธนา  (  Tana  )  แปลว่า  สมบัติ

ธีระ  (  Teera  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ธีระเดช  (  Teeradech  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์

วีระ  (  Weera  ,  Veera  )  แปลว่า  ผู้กล้า

วีระเดช  (  Weeradech  )  แปลว่า  อำนาจแห่งผู้กล้า

วีระชัย  (  Weerachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้กล้า

วีระไชย  (  Weerachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าเจริญกว่า

พุฒิชัย  (  Puttichai  )  แปลว่า  ชัยชนะแห่งผู้เจริญกว่า

วุฒิชัย  (  Wuttichai  )  แปลว่า  ชัยชนะแห่งผู้มีความรู้

วัฒนชัย  (  Wattanachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะเจริญ

พัฒนชัย  (  Pattanachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะเจริญ

ภัทรชัย  (  Pattarachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะเจริญ

นิตย์  (  Nit  )  แปลว่า  ยั่งยืน

วิทย์  (  Wit  )  แปลว่า  ความรู้

วิชญ์  (  Wich  )  แปลว่า  ผู้รู้

พิชญ์  (  Pich  )  แปลว่า  ผู้รู้

วิทยา  (  Witaya  )  แปลว่า  ความรู้

วิชญา  (  Witchaya  )  แปลว่า   ผู้รู้

พิชญา  (  Pitchaya  )  แปลว่า  ผู้รู้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ