โสภิตารัตน์


       ชื่อกับอิทธิพลดวงดาว    คุณอยากทราบว่า

จะมีชื่อตัวอย่าง     ตรงกับชื่อของคุณหรือไม่

 เพื่อคุณจะได้พิจารณาว่าตรงกับการดำเนินชีวิต ของคุณ

บ้างไหม   ชื่อตัวอย่างในครั้งนี้  อาทิเช่น  ชื่อ  

    โสภิตารัตน์   อุไรรัตน์   อารยารัตน์   สิทธิวิชญ์
      
อัจฉราวลี    สิริศักดิ์   ศิริพจนี    สิริกาญจน์     ประไพศรี      ศรีประไพ     พิชญพัชร์    รุจีพัชร์

ศศิพัชร์    เพียงหทัย    พิไลพัชร์   ศุทธิพจน์     สุทธิพจน์     นิธิศิลป์    วีรพีร์    สายวัลลี

อมรทิพย์    ยิ่งวัจน์   บุศราทิพย์    กิตติวัจน์      ขจีทิพย์    สกาวทิพย์     รุจิทิพย์   สุวพันธุ์

จารุวัลย์    พิมพ์ฟ้า    รุ้งสุรีย์    ดวงสุรีย์   สิริพงศ์    โรจนารัตน์

      ข้อดี   ของชื่อตัวอย่าง   คือ    เป็นคนรู้กาละเทศะ   เป็นปัญญาชนมีความสามารถ  มีคนอุปถัมภ์

เฉลียวฉลาดใช้เหตุผล  คล่องแคล่ว   อัธยาศัยดี   ฟังความคิดคนอื่น   มีสายตากว้างไกล   ชอบความ

ตื่นเต้น   คบคนง่าย   มองโลกในแง่ดี    รักอิสระ   ชอบเรียนสูงๆ  มีเสน่ห์  ชอบค้นหาความจริง

     ข้อเสีย    พูดขวานผ่าซาก   ช่างติ   จู้จี้จุกจิก  คิดเร็วตัดสินใจเร็ว   มีปัญหาเรื่องความรัก

มักพูดมาก  หุนหันพลันแล่น    ระวังความเบื่อหน่ายจะนำเรื่องวุ่น ยุ่งยากมาสู่  อย่าหลงตนเอง หรือ

มุ่งมั่นเกินไป  หรือ  นิ่งนอนใจเกินไป   

      ข้อแก้ไข  คือ   ต้องถนอมน้ำใจผู้อื่น  รู้จักวางแผนการงานให้ดี   แสดงความรู้ความสามารถให้

เป็นที่ประจักษ์  ด้วยตนเอง  เลิกถือความคิดตนเป็นใหญ่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ทะเล

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " สุ "

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า