ชื่อที่มี พ หรือ ว ที่แปลเหมือนกัน

    ชื่อที่มี  พ  หรือ  ว  ที่มีคำแปล หรือ มีความหมายเหมือนกัน  หรือ

คล้ายกัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พิมล  (  Pimol  ,  Pimon  )  แปลว่า  งาม  ,  ผ่องใส  ,

ปราศจากมลทิน

วิมล  (  Wimol  ,  Wimon  ,  Vimol  )  แปลว่า  งาม  ,  ผ่องใส  ,  ปราศจากมลทิน  ,  สะอาด

พิมลวรรณ  (  Pimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามผ่องใส

พิมลพรรณ  ( Pimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามผ่องใส

พิมลกานด์  (  Pimolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักผ่องใส

พิมลฉวี  (  Pimolchawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

พรพิมล  (  Pornpimol  )  แปลว่า  ผู้มีความงามนำสุขมาให้

พิมพ์พิมล  (  Pimpimol  )  แปลว่า  ผู้มีรูปงาม

เพ็ญพิมล  (  Penpimol  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม

วิมลวรรณ  (  Wimolwan  , Vimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามผ่องใส

วิมลวัลยา  (  Wimolwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครืองเถางาม

วิมลลดา  (  Wimollada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม

วิมลรัตน์  (  Wimolrat  )  แปลว่า  แก้วงาม

วิมลสินี  (  Wimolsinee  )  แปลว่า  นางงามผ่องใส

พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม

วิไล  (  Wilai  ,  Vilai  )  แปลว่า  งาม

พิไลวรรณ  (  Pilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

พิไลพรรณ  (  Pilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

พิไลพัชรา  (  Pilaipatchara  )  แปลว่า  เพชรงาม

พิไลพัชร์  (  Pilaipach  )  แปลว่า  เพชรงาม

พิไลรัตน์  (  Pilairat  )  แปลว่า  แก้วงาม

พัชราพิไล  (  Patcharapilai  )  แปลว่า  เพชรงาม

พรพิไล  (  Pornpilai  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้

ภรณ์พิไล  (  Pornpilai  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับงาม

วิไลวรรณ  (  Wilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

วิไลวัลยา  (  Wilaiwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป๋นเครือเถางาม

พิลาส  (  Pilas  )  แปลว่า  งาม

วิลาส  (  Wilas  )  แปลว่า  งาม

วิลาวัณย์  (  Wilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง

พิลาวัณย์  (  Pilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง

วิริยา  (  Wiriya  )  แปลว่า  ความเพียร

พิริยา  (  Piriya  )  แปลว่า  ความเพียร

วิจิตรา  (  Wijittra  )  แปลว่า  งดงาม

พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งดงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พิจิตร  (  Pijit  )  แปลว่า  งดงาม

วิจิตร  (  Wijit  )  แปลว่า  งดงาม

พิชิต  (  Pichit  )  แปลว่า  ชนะแล้ว

วิชิต  (  Wichit  )  แปลว่า  ชนะแล้ว

พิเชียร  (  Pichian  )  แปลว่า  เพชร

วิเชียร  (  Wichian  )  แปลว่า  เพชร

พิษณุ  (  Pissanu  )  แปลว่า  พระนารายณ์

วิษณุ  (  Wissanu  )  แปลว่า  พระนารายณ์

พิสุทธิ์  (  Pisut  )  แปลว่า  บริสุทธิ์

วิสุทธิ์  (  Wisut  )  แปลว่า  บริสุทธิ์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์