ชื่อที่มีคำว่า อภิ

    ชื่อที่มีคำว่า  อภิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อภิรดี  (  Apiradee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดียิ่ง

อภิรติ  (  Apirati  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดียิ่ง

อภิสมัย  (  Apissamai  )  แปลว่า  ความบรรลุ  ,  การถึง

อภิวรรณ  (  Apiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

อภิลดา  (  Apilada  )  แปลว่า  เครือเถายิ่ง

อภิญญา  (  Apinya  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่ง

อภิญญาภรณ์  (  Apinyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

อภิ  (  Api  )  แปลว่า  ยิ่ง  ,  วิเศษ  ,  เหนือ

อภิกานต์  (  Apikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง

อภิณัฐ  (  Apinat  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง

อภิณัฏฐ์  (  Apinat  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง

อภิชาต  (  Apichat  )  แปลว่า  เกิดดี  , มีตระกูล

อภิชาติ  (  Apichat  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูลยิ่ง

อภิชาญ  (  Apichan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญยิ่ง

อภิชัย  (  Apichai  )  แปลว่า  ผู้ชนะยิ่ง

อภิชิต  (  Apichit  )  แปลว่า  ผู้ชนะยิ่ง  ,  ผู้ชนะแล้ว

อภิไชย  (  Apichai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่ายิ่ง

อภินันท์  (  Apinan  )  แปลว่า  ยินดียิ่ง

อภิรมย์  (  Apirom  )  แปลว่า  รื่นเริง  ,  ดีใจยิ่ง

อภิรักษ์  (  Apirak  )  แปลว่า  รักษายิ่ง  ,  ระวังยิ่ง

อภิวัฒน์  (  Apiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง

อภิวุฒิ  (  Apiwut  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่ง  ,  ผู้มีความเจริญยิ่ง

อภิศานต์  (  Apisan  )  แปลว่า  ผู้สงบยิ่ง  ,  สงบยิ่ง

อภิศานติ์  (  Apisan  )  แปลว่า  ผู้มีความสงบยิ่ง  ,  ความสงบยิ่ง

อภิสัณห์  (  Apisan  )  แปลว่า  สุภาพยิ่ง  ,  งามยิ่ง

อภิลักษณ์  (  Apilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดียิ่ง

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ