ชื่อที่มีคำว่า วสุ

     ชื่อที่มีคำว่า  วสุ  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

วสุ  (  Wasu    Vasu  )  แปลว่า  เพชร  ,  พลอย  ,  สมบัติ  ,  ของมีค่า

วสุธา  (  Wasuta  )  แปลว่า  ที่บังเกิดทรัพย์

วสุเทพ  (  Wasutep  )  แปลว่า  สมบัติเทวดา

วสุกานต์  (  Wasukan  )  แปลว่า  สมบัติอันเป็นที่รัก

วสุกาญจน์  (  Wasukan  )  แปลว่า  ทองคำเป็นของมีค่า

วสุชล  (  Wasuchol  )  แปลว่า  น้าเป็นของมีค่า

วสุวัส  (  Wasuwas  ,  Vasuvas  )  แปลว่า  น้ำฝนเป็นของมีค่า

วสุวัฒน์  (  Wasuwat  )  แปลว่า  ความเจริญเป็นของมีค่า

วสุวัจน์  (  Wasuwat  ,  Wasuwaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดีเป็นของมีค่า

วสุวัสตร์  (  Wasuwat  )  แปลว่า  เครื่องนุ่งห่มเป็นของมีค่า

วสุวาส  (  Wasuwas  )  แปลว่า  ที่อยู่เป็นของมีค่า

วสุวิชญ์  (  Wasuwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของมีค่า

วสุวิทย์  (  Wasuwit  )  แปลว่า  ความรู้เป็นของมีค่า

วสุณัฐ  (  Wasunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของมีค่า

วสุณัฏฐ์  (  Wasunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของมีค่า

วสุนัฐ  (  Wasunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของมีค่า

วสุนัฏฐ์  (  Wasunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของมีค่า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ