ชื่อที่มีคำว่า พร้อม

     ชื่อที่มีคำว่า  พร้อม  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พร้อมพัชร์  (  Prompach  )  แปลว่า  ผู้มีเพชรครบครัน

พร้อมพรรณ  (  Prompan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามครบครัน

พร้อมกาญจน์  (  Promkan  )  แปลว่า  ผู้มีทองครบครัน

พร้อมขวัญ  (  Promkhwan  )  แปลว่า  ผู้มีผู้เป็นมิ่งขวัญครบครัน

พร้อมพิศ  (  Prompis  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าดู

พร้อมพิชญ์  (  Prompich  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาครบครัน

พร้อมลดา  (  Promlada  )  แปลว่า  ผู้มีเครือเถาครบครัน

พร้อมสุข  (  Promsukh  )  แปลว่า  ผู้มีความสบายครบครัน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พร้อม  (  Prom  )  แปลว่า  ครบครัน  , ในเวลาเดียวกัน

พร้อมพงศ์  (  Prompong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายครบครัน

พร้อมพงษ์  (  Prompong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายครบครัน

พร้อมพันธุ์  (  Prompan  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายครบครัน

พร้อมพัฒน์  (  Prompat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญครบครัน

พร้อมพิทย์  (  Prompit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ครบครัน

พร้อมกานต์  (  Promkan  )  แปลว่า  ผู้มีผู้เป็นที่รักครบครัน

พร้อมณัฐ  (  Promnat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาครบครัน

พร้อมณัฏฐ์  (  Promnat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาครบครัน

พร้อมฤทธิ์  (  Promrit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจครบครัน

พร้อมลักษณ์  (  Promlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดีครบครัน

พร้อมวิทย์  (  Promwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ครบครัน

พร้อมวิชญ์  (  Promwich  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาครบครัน

พร้อมสิทธ์  (  Promsit  )  แปลว่า  ผู้สำเร็จครบครัน

พร้อมสิทธิ์  (  Promsit  )  แปลว่า  ผู้มีความสำเร็จครบครัน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ