ชื่อที่มีคำว่า กัน

     ชื่อที่ออกเสียง  หรือ  อ่านว่า  กัน  สำหรับผู้ที่อยากตั้งชื่อตามเดือน

ที่เกิดในเดือน  กันยายน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง

กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  ผูหญิง  ,  นางงาม  , ชื่อราศีที่หก

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง

กัลยารัตน์  (  Kanlayarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ

กัลยาภรณ์  (  Kanlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม

กัลยามณี  (  Kanlayamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

กัลยาพัชร์  (  Kanlayapach  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร

กัลยาภัทร์  (  Kanlayapat  )  แปลว่า  นางงามผู้น่ารัก  ,  นางผู้เจริญ

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง

กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ

กัญญามณี  (  Kanyamanee  )   แปลว่า  นางแก้ว

กัญญาภรณ์  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม

สุกันยา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

สุกัญญา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

สุกัลยา  (  Sukanlaya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

สิริกันยา  (  Sirikanya  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริกัญญา  (  Sirikanya  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริกัลยา  (  Sirikanlaya  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นมิ่งขวัญ

ศศิกันยา  (  Sasikanya  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

ศศิกัญญา  (  Sasikanya  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

ศศิกัลยา  (  Sasikanlaya  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

กรรณ  (  Kan  )  แปลว่า  หู  ,  ใบหู

กรรณิกา  (  Kannika  )  แปลว่า  ดอกไม้  ,  ช่อฟ้า  ,  ฝักบัว

กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  พันธุ์ไม้ยืนต้น

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กัน  (  Kan  )  แปลว่า  คำแทนชื่อ  ,  ห้าม  ,  กั้น  ,  บัง  ,  ปิด

กันต์  (  Kan  )  แปลว่า  ตัด  ,  โกน  ,  ปั่น  ,  หมุน  ,  กรอ

กรรชิด  (  Kanchid  )  แปลว่า  ชิด  ,  ใกล้  ,  สนิท

กรรชิต  (  Kanchit  )  แปลว่า  ชิต  ,  ชนะแล้ว

กรรชัย  (  Kanchai )  แปลว่า  ชัย  ,  การชนะ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ