ชื่อที่มีคำว่า พีร์

      ชื่อที่มีคำว่า  พีร์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พีร์ลดา  (  Peelada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า

พีร์ญดา  (  Peeyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า

พีร์สุดา  ( Peesuda  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ

พีร์พิชญา  ( Peepitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า

พีร์ภัสรา  (  Peepassara  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งผู้กล้า

พีร์พัชรา  (  Peepatchara  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้กล้า

พีร์วัลยา  (  Peewanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า

พีร์ทิชา  (  Peeticha  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

สุรพีร์  (  Surapee  )  แปลว่า  เทพผู้กล้าหาญ

วีรพีร์  (  Weerapee  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญยิ่ง

พีร์จรัส (  Peejaras  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญรุ่งเรือง

จิรพีร์  (  Jirapee  )  แปลว่า  ผู้กล้านาน

ณัฐพีร์  (  Nattapee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

ณัฏฐพีร์  (  Nattapee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

พีร์ดนุ  (  Peedanu  )  แปลว่า  ตนผู้กล้าหาญ

พีร์ทิวา  (  Peetiwa  ,  Peetiva  )  แปลว่า  วันแห่งผู้กล้า

พีร์ธำรง  (  Peetamrong  )  แปลว่า  ทรงไว้ซึ่งผู้กล้า

พีร์นรา  (  Peenara  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ

พีร์พิพัฒน์  (  Peepipat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู้กล้า

พีร์พิสิฐ  (  Peepisit  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่ประเสริฐ

พีรพีร์  (  Peerapee  )  แปล  นักรบผู้กล้าหาญ

พุฒิพีร์  (  Puttipee  )  แปลว่า  ความมั่งคั่งแห่งผู้กล้า

วุฒิพีร์  (  Wuttipee  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู้กล้า  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง