ชื่อที่มีคำว่า ศิริ

     
     ชื่อที่มีคำว่า  ศิริ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วรรณศิริ  ( Wansiri  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ศิริวรรณ (  Siriwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ศิริรัตน์  (  Sirirat  )  แปลว่า  แก้สแห่งความงาม

ศิรินาฏ  (  Sirinat  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม

ศิรินุช  (  Sirinuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นมิ่งขวัญ

ศิรินันท์  (  Sirinan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความงาม

ศิริลักษณ์  (  Sirilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

ศิริลักขณา  (  Sirilakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

ศิริอาภา  (  Siriarpa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  ,  ผู้รุ่งเรือง

ศิริธัญญา  (  Siritanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ศิริวัจนี  (  Siriwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยดี

ศิริวัจนา  (  Siriwatjana  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ศิริ  (  Siri  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความสง่า  ,  มิ่งขวัญ  ,  ความสรรเสริญ

ศิริกานต์  (  Sirikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันเป็นมิ่งขวัญ

ศิริณัฐ  (  Sirinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ

ศิริณัฏฐ์  (  Sirinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ

ศิริวิชญ์  (  Siriwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ

ศิริศักดิ์  (  Sirisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถ

ศิริชัย  (  Sirichai  )  แปลว่า  ผู้ชนะ

ศิริไชย  (  Sirichai  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญเจริญกว่า

ศิริพัฒน์  (  Siripat  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญมีความเจริญ

ศิริภัทร์  (  Siripat  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญน่ารัก

ศิริวัฒน์  (  Siriwat  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญมีความเจริญ

ศิริวัจน์  (  Siriwat  ,  Siriwaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ