ชื่อที่มีคำว่า ยศ

    ชื่อที่มีคำว่า  ยศ  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

ยศ  (  Yos  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความดี  ,  เกียรติยศ  ,  เกียรติคุณ

วิรยศ  (  Wirayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

วีรยศ  (  Weerayos  ,  Veerayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

วีระยศ  (  Weerayos  ,  Veerayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

พีรยศ  (  Peerayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

พีระยศ  (  Peerayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

พิสุทธิยศ  (  Pisuttiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีอันหมดจด

วิสุทธิยศ  (  Wisuttiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีอันหมดจด

พิศุทธิยศ (  Pisuttiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีอันหมดจด

วิศุทธิยศ  (  Wisuttiyos  ,  Visuttiyos  ) แปลว่า  ผู้มีความดีอันหมดจด

ยศวิสิฐ  (  Yoswisit  )  แปลว่า  ผู้มีความดีเลิศ  ,  ผู้มีความงามเลิศ

ยศวีร์  (  Yossawee  ,  Yossavee  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

ตรียศ  (  Treeyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีสาม  ,  ผู้มีความงามสาม

ไตรยศ  (  Traiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสาม  ,  ผู้มีความดีสาม

ทวียศ  (  Taweeyos  ,  Taveeyos  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  ,  ผู้มีความดียิ่ง

ณัฐยศ  (  Nattayos  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความดี

ณัฏฐยศ  (  Nattayos  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความดี

สุรยศ  (  Surayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

สิรยศ  (  Sirayos  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด

ศิรยศ  (  Sirayos  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด

ศิริยศ  (  Siriyos  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด

ธีรยศ  (  Teerayos  )  แปลว่า  ความดีแห่งนักปราชญ์

ธีระยศ  (  Teerayos  )  แปลว่า  ความดีแห่งนักปราชญ์

ธิติยศ  (  Titiyos  ,  Thitiyos  )  แปลว่า  ปัญญาแห่งความงาม

ฐิติยศ  (  Thitiyos  )  แปลว่า  ผู้ตั้งอยู่ในความดี

ณยศ  (  Nayos  )  แปลว่า  ในความงาม  ,  ในความดี

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ