ชื่อที่มีคำว่า กันย์

     ชื่อที่มีคำว่า  กันย์  หรือ กันยา  สำหรับท่านที่อยากตั้งชื่อตาม

เดือนเกิด  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม  ,  ชื่อราศีที่หก

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม

กันยากมล  (  Kanyakamol  )  แปลว่า  นางงามดั่งบัว

กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ

กันยามณี  (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

กันยาภรณ์  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม

กันยาภัสร์  (  Kanyapas  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง

กันยาลักษณ์  (  Kanyalak  )  แปลว่า  นางงามผู้มีลักษณะดี  ,  นางผู้มีลักษณะดี

กันยาวรรณ  (  Kanyawan  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

กันยาวัลย์  (  Kanyawal  ,  Kanyawan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา

กันย์ทิชา  (  Kanticha  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้เกิดสองครั้ง

กันย์ธิดา  (  Kantida  )  แปลว่า  ลูกหญิง

กันย์พิมล  (  Kanpimol  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้หมดจด

กันย์วิมล  (  Kanwimol  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้หมดจด

กันย์อาภา  (  Kanarpa  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง  ,  ผู้มีความรุ่งเรือง

กมลกันยา  (  Kamolkanya  )  แปลว่า  นางงามดั่งบัว

ศศิกันย์  (  Sasikan  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

ภัสรากันย์  (  Passarakan  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง

พัชรากันย์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร

พิไลกันย์  (  Pilaikan  )  แปลว่า  นางงาม

พิไลกันยา  (  Pilaikanya  )  แปลว่า  นางงาม

พิสุทธิกันยา  (  Pisuttikanya  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด

วัลยากันย์  (  Wanlayakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา

สุชากันย์  (  Suchakan  )  แปลว่า  นางผู้มีตระกูลดี  ,  นางผู้มีกำเนิดดี

สุทธิกันยา  (  Suttikanya  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด

อัญญากันย์  (  Anyakan  )  แปลว่า  นางงามผู้แตกต่าง

อัปสรกันยา  (  Apsornkanya  )  แปลว่า  นางฟ้า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ