ชื่อที่มีคำว่า กันต์

    สำหรับผู้ชายที่อยากตั้งชื่อ ตามเดือนเกิด  ที่มีคำว่า  กันต์   มีดังนี้

อาทิเช่น

กันต์  (  Kan  )  แปลว่า  ตัด  ,  โกน  ,  หมุน  ,  ปั่น  ,  กรอ

กันต์มนัส  (  Kanmanas  )  แปลว่า  ตัดใจ

กันต์มโนช  (  Kanmanoch  )  แปลว่า  ตัดความรัก

กันตพงศ์  (  Kantapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายปั่น

กันตพงษ์  (  Kantapong  )  แปลว่า  เชื้อสายปั่น

กันตชล  (  Kantachol  )  แปลว่า  ตัดน้ำ

กันตภพ  (  Kantapop  )  แปลว่า  โลกหมุน

กันตยุติ  (  Kantayut  )  แปลว่า  ตัดถูกต้อง

กันตณรงค์  (  Kantanarong  )  แปลว่า  ตัดการรบ

กันตยุทธ์  (  Kantayut  )  แปลว่า  ตัดการต่อสู้  ,  ตัดสงคราม  ,  ตัดการรบพุ่ง

กันตโชค  (  Kantachok  )  แปลว่า  ตัดเคราะห์

จิรกันต์  (  Jirakan  )  แปลว่า  ตัดนาน

ณกันต์  (  Nakan  )  แปลว่า  ที่ตัด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์