ชื่อที่มีคำว่า โอ

      ชื่อที่มีคำว่า  โอ  มีอยู่หลายคำ  อาทิเช่น

  ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้

โอ  (  O  ,  Oe  )  แปลว่า  อักษรคำที่ 15 ในภาษาอังกฤษ  ,

ภาชนะเครื่องสานรูปคล้ายขัน ,  ชื่อผลไม้จำพวกส้มมีผลขนาดลูก

มะพร้าวอ่อน(ส้มโอ )

โอภาส  (  Opas  ,  Oepas  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  ส่องแสง  ,

ความสุกใส  ,  ความเปล่งปลั่ง

โอภาสกุล  (  Opaskul  ,  Oepaskul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเปล่งปลั่ง

โอภาสพงศ์  (  Opaspong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสุกใส

โอภาสพงษ์  (  Opaspong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสุกใส

โอม  (  Om  ,  Oem  )  แปลว่า  กล่าวคำขึ้นต้นของมนต์

โอชา  (  Ocha  ,  Oecha  )  แปลว่า  มีรสดี

โอภา  (  Opa  ,  Oepa  )  แปลว่า  ทักทายด้วยคำสุภาพ

โอภาพันธุ์  (  Opapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล่าวคำทักทายด้วยคำสุภาพ

โอฬาร  (  Oran  ,  Oeran  )  แปลว่า  ใหญ่โต  ,  ยิ่งใหญ่

โอฬารกุล  (  Orankul  )  แปลว่า  เชื้อสายยิ่งใหญ่

โอฬารพงศ์  (  Oranpong  )  แปลว่า  เชื้อสายยิ่งใหญ่

โอฬารพงษ์  (  Oranpong  )  แปลว่า  เชื้อสายยิ่งใหญ่

โอฬาริก  (  Orarik  ,  Oerarik  )  แปลว่า  ใหญ่  ,  โต

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์