ชื่อที่มีความหมายว่า นก

     ชื่อที่มีความหมาย  หรือ  เกี่ยวกับ  หรือ  แปลว่า  นก  มีทั้งชื่อผู้หญิง

 และ    ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ทิชา  (  Ticha  ,  Thicha  )  แปลว่า  นก  ,  เกิดสองหน

ทิชากาญจน์  (   Tichakan  )  แปลว่า  นกทองคำ

ทิชาภรณ์  (  Tichaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปนก

ทิชามณี  (  Tichamanee  )  แปลว่า  นกเพชร

ทิชารัตน์  (  Ticharat  )  แปลว่า  นกเพชรพลอย

ทิชาพรรณ  (  Tichapan  )  แปลว่า  นกแห่งความงาม

ทิชาทิพย์  (  Tichatip  )  แปลว่า  นกเป็นของเทวดา

ทิชาทิพ  (  Tichatip  )  แปลว่า  นกสวรรค์

ทิชาวรรณ  (  Tichawan  )  แปลว่า  นกแห่งความงาม

ทิพย์ทิชา  (  Tipticha  )  แปลว่า  นกเป็นของเทวดา

ทิพทิชา  (  Tipticha  )  แปลว่า  นกสวรรค์

พิมพ์ทิชา  (  Pimticha  )  แปลว่า  รูปนก

เพ็ญทิชา  (  Penticha  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนก

พรรณทิชา  (  Panticha  )  แปลว่า  นกแห่งความงาม

ณทิชา  (  Naticha  )  แปลว่า  ที่นก

สกุนตลา  (  Sakuntala  )  แปลว่า  นกที่เลี้ยงไว้

ศกุนตลา  (  Sakuntala  )  แปลว่า  นกที่เลี้ยงไว้

สกุณี  (  Sakunee  )  แปลว่า  นก

สกุณีทิพย์  (  Sakuneetip  )  แปลว่า  นกเป็นของเทวดา

สกุณา  (  Sakuna  )  แปลว่า  นก

สกุณาภรณ์  (  Sakunaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปนก

มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง

มยุราทิพย์  (  Mayuratip  )  แปลว่า  นกยูงเป็นของเทวดา

ทิพย์มยุรา  (  Tipmayara  )  แปลว่า  นกยูงเป็นของเทวดา

มยุราภรณ์  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปนกยูง

พิมพ์มยุรา  (  Pimmayura  )  แปลว่า  รูปนกยูง

มยุรี  (  Mayuree  )  แปลว่า  นกยูงตัวเมีย

โกกิลา  (  Kokila  )  แปลว่า  นกกาเหว่า  ,  ดุเหว่า

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ทิชานนท์  (  Tichanon  )  แปลว่า  นกแห่งความยินดี

ทิชานันท์  (  Tichanan  )  แปลว่า  นกแห่งความยินดี

ทิชากานต์  (  Tichakan  )  แปลว่า  นกอันเป็นที่รัก

ทิชาพร  (  Tichaporn  )  แปลว่า  นกนำสุขมาให้

ทิชาพัชร์  (  Tichapach  )  แปลว่า  นกเพชรพลอย

ทิชาภัทร์  (  Tichapat  )  แปลว่า  นกน่ารัก

ทิชาพัฒน์  (  Tichapat  )  แปลว่า  นกแห่งความเจริญ

สกุณ  (  Sakun  )  แปลว่า  นก

สกุณพงศ์  (  Sakunpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนก

สกุณพงษ์  (  Sakunpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนก

สกุนต์  (  Sakun  )  แปลว่า  นก

ศกุน  (  Sakun  )  แปลว่า  นก

ศกุนต์  (  Sakun  )  แปลว่า  นก

โกญจา  (  Konja  )  แปลว่า  นกกระเรียน

โกญจาพงศ์  (  Konjapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนกกระเรียน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ