ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า Jaru

     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  Jaru  (  จารุ  )    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Jarusinee  (  จารุสินี  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้น่ารัก

Jarunat  (  จารุนาฏ  )  แปลว่า  นางงาม

Jaruwan  (  จารุวรรณ  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้มีความงามยิ่ง

Jarupan  (  จารุพรรณ  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

Jarupa  (  จารุภา  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม  ,  แสงทองคำ

Jaruwal ,  Jaruwan   (  จารุวัลย์  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม  ,  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

Jaruapsorn  (  จารุอัปสร  )  แปลว่า  นางฟ้างาม

Jarulada  (  จารุลดา  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม

Jaruwanlee  ,  Jaruwallee  (  จารุวัลลี  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม

Jarurat  (  จารุรัตน์  )  แปลว่า  เพชรงาม

Jarunat  (  จารุณัฐ  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Jarukan  (  จารุกานต์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

Jarukul  (  จารุกุล  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

Jarupong  (  จารุพงศ์ ,  จารุพงษ์   )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  ,  ผู้เป็นเชื้อสายน่ารัก

Jaruwat  (  จารุวัฒน์  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม

Jaruwut  (  จารุวุฒิ  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม

Jarupat  (  จารุพัฒน์  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม

Jarupat  (  จารุภัทร์  )  แปลว่า  ผู้เจริญงาม

Jarupach  (  จารุพัชร์  )  แปลว่า  เพชรงาม

Jarunat  (  จารุณัฏฐ์  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์