ชื่อที่มีคำว่า สุรีย์

       ชื่อที่มีคำว่า  สุรีย์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

สุรีย์รัตน์  (  Sureerat  )  แปลว่า  แก้วตะวัน

สุรีย์วรรณ  (  Sureewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน

สุรีย์วัลย์  (  Sureewal  ,  Sureewan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน

สุรีย์กาญจน์  (  Sureekan  )  แปลว่า  ทองตะวัน

สุรีย์ทิพย์  (  Sureetip  ,  Sureethip  )  แปลว่า  ดวงตะวันเป็นของเทวดา

สุรีย์ภรณ์  (  Sureeporn  )  แปลว่า  เตรื่องประดับรูปตะวัน

ดวงสุรีย์  (  Duongsuree  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

ทิพย์สุรีย์  (  Tipsuree  ,  Thipsuree  )  แปลว่า  ดวงตะวันเป็นของเทวดา

อาภาสุรีย์  (  Arpasuree  )  แปลว่า  แสงตะวัน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

สุรีย์  (  Suree  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  ,  ดวงอาทิตย์

สุรีย์กานต์  (  Sureekan  )  แปลว่า  ดวงตะวันอันเป็นที่รัก

สุรีย์กุล  (  Sureekul  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

สุรีย์วงศ์  (  Sureewong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

สุรีย์วงษ์  (  Sureewong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

สุรีย์พร  (  Sureeporn  )  แปลว่า  ดวงตะวันนำสุขมาให้

พงศ์สุรีย์  (  Pongsuree  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

พงษ์สุรีย์  (  Pongsuree  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

แสงสุรีย์  (  Saengsuree  )  แปลว่า  แสงตะวัน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์