ชื่อที่แปลว่า เรือ

     ชื่อที่มีคำแปลว่า  เรือ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ดรณี   (  Daranee  )  แปลว่า  เรือ

ดรณีรัตน์  (  Daraneerat  )  แปลว่า  เรือแก้ว

ดรณีพัชร์  (  Daraneepach  )  แปลว่า  เรือเพชร

ดรณีภรณ์  (  Daraneeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปเรือ

ดรณีนุช  (  Daraneenuch  )  แปลว่า  เรือน้อง

ดรณีพร  (  Daraneeporn  )  แปลว่า  เรือนำสุขมาให้

ดรณีนาฏ  (  Daraneenat  )  แปลว่า  เรือนาง

ดรณีกุล  (  Daraneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายเรือ

ลดาดรณี  (  Ladadaranee  )  แปลว่า  เครือเถาเรือ

ตรณี  (  Taranee  )  แปลว่า  เรือ

ตรณีรัตน์  (  Taraneerat  )  แปลว่า  เรือแก้ว

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

นาวา  (  Nawa  ,  Nava  )  แปลว่า  เรือ

นาวากานต์  (  Nawakan  )  แปลว่า  เรืออันเป็นที่รัก

นาวากาญจน์  (  Nawakan  )  แปลว่า  เรือทอง

นาวารัตน์  (  Nawarat  )  แปลว่า  เรือแก้ว

นาวาเทพ  (  Nawatep  )  แปลว่า  เรือเทวดา

นาวากุล  (  Nawakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเรือ

นาวาพงศ์  (  Nawapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเรือ

นาวาพงษ์  (  Nawapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเรือ

นาวี  (  Nawee  ,  Navee  )  แปลว่า  เรือ

นาเวศ  (  Nawes  ,  Naves  )  แปลว่า  เรือ

นาวิน  (  Nawin  ,  Navin  )  แปลว่า  คนเรือ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์