ชื่อที่มีคำว่า ไพ

     ชื่อที่มีคำว่า  ไพ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ไพจิตร  (  Paijit  )  แปลว่า  งาม  ,  หลากหลาย

ไพพรรณ (  Paipan  )  แปลว่า  สีต่างๆ  ,  ต่างสี

ไพลิน  (  Pailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน

ลดาไพลิน  (  Ladapailin  )  แปลว่า  เครือเถาไพลิน

มณีไพลิน  (  Maneepailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม

ประไพมณี  (  Prapaimanee  )  แปลว่า  เพชรงาม

ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ประไพวรรณ  (  Prapaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ประไพพร  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้

ประไพนาฏ  (  Prapainat  )  แปลว่า  นางงาม

ประไพณัฐ  (  Prapainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ปะไพณัฏฐ์  (  Prapainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ประไพพัชร์  (  Prapaipach  )  แปลว่า  เพชรงาม

ประไพรัตน์  (  Prapairat  )  แปลว่า  เพชรงาม

ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

ประไพสินี  (  Prapaisinee  )  แปลว่า  นางงาม

ประไพทิพย์  (  Prapaitip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

ประไพลดา  (  Prapailada  )  แปลว่า  เครือเถางาม

ประไพผกา  (  Prapaiphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม

ประไพศรี  (  Prapaisri  )  แปลว่า  นางงาม

อำไพ  (  Ampai  )  แปลว่า  งาม  ,  สว่าง

อำไพมณี  (  Ampaimanee  )  แปลว่า  เพชรงาม

อำไพกานต์  (  Ampaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

อำไพสินี  (  Ampaisinee  )  แปลว่า  นางงาม

อำไพนาฏ  (  Ampainat  )  แปลว่า  นางงาม

อำไพนุช  (  Ampainuch  )  แปลว่า  น้องงาม

อำไพพัชร์  (  Ampaipach  )  แปลว่า  เพชรงาม

อำไพรัตน์  (  Ampairat  )  แปลว่า  เพชรงาม

อำไพศรี  (  Ampaisri  )  แปลว่า  นางงาม

อำไพลดา  (  Ampailada  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เครือเถางาม

อำไพวัลย์  (  Ampaiwan  ,  Ampaiwal  )  แปลว่า  เครือเถางาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ไพฑูรย์  (  Paitoon  )  แปลว่า  ชื่อพลอยสีเขียว

ไพบูลย์  (  Paipool  )  แปลว่า  ความเต็มเปี่ยม

ไพรัช  (  Pairach  )  แปลว่า  ต่างประเทศ

ไพโรจน์  (  Pairoj  ,  Pairot  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

ไพศาล  (  Paisan  ,  Paisal  )  แปลว่า  กว้างขวาง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์