ชื่อที่มีคำว่า อันธิกา

     ชื่อที่มีคำว่า  อันธิกา  สำหรับผู้ที่เกิดกลางคืน  และอยากมีชื่อที่

เกี่ยวกับกลางคืน    ซึ่งมีคำที่เกี่ยวกับกลางคืนอยู่หลายคำ

มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อันธิกา  (  Antika  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  ราตรี

อันธิกาภรณ์  (  Antikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งราตรี

อันธิกาพร  (  Antikaporn  )  แปลว่า  กลางคืนนำสุขมาให้

อันธิการัตน์  (  Antikarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งราตรี

อันธิกามณี  (  Antikamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งราตรี

สิริอันธิกา  (  Siriantika  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  มืด  ,  ค่ำ

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

รัชนีภรณ์  (  Ratchaneeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งราตรี

รัชนีพร  (  Ratchaneeporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้แห่งราตรี

ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งราตรี

รัตติกาล  (  Rattikal  ,  Rattikan  )  แปลว่า  กลางคืน

ศศิกานต์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์อันเป็นที่รัก

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศินาทิพย์  (  Sasinatip  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็นของเทวดา

ศศินารัตน์  (  Sasinarat  )  แปลว่า  แก้วจันทรา

ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว

ดาริกาภรณ์  (  Darikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดาว

ดาริกาพร  (  Darikaporn  )  แปลว่า  ดาวนำสุขมาให้

ดวงดาว  (  Duongdao  )  แปลว่า  ดาว

ดวงเดือน  (  Duongduan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

จันทิรา  (  Jantira  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

จันทิราภรณ์  (  Jantiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปดวงจันทร์

จันทิราพร  (  Jantiraporn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์นำสุขมาให้

วันเพ็ญ  (  Wanpen  )  แปลว่า  วันพระจันทร์เต็มดวง

จันทร์เพ็ญ  (  Janpen  )  แปลว่า  วันเพ็ญ  ,  พระจันทร์เต็มดวง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

จันทร์  (  Jan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศิน  (  Sasin  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศินพงศ์  (  Sasinpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายจันทร์

ศศินพงษ์  (  Sasinpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายจันทร์

ศิริรัชนี์  (  Sirirach  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี

กรกฎ  (  Korrakot  )  แปลว่า  ราศีดาวรูปปู

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์