ชื่อที่มีคำว่า อังคณา

    ชื่อที่มีคำว่า  อังคณา  หรือ  คำที่แปลว่า  ผู้หญิง  มีหลายคำ

ดังนี้  อาทิเช่น

อังคณา  (  Angkana  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง

อังคณาภรณ์  (  Angkanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง

อังคณาทิพย์  (  Angkanatip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

อังคณารัตน์  (  Angkanarat  )   แปลว่า  นางแก้ว

อังคณามณี  (  Angkanamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

อังคณาพร  (  Angkanaporn  )  แปลว่า  นางผู้นำสุขมาให้

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวขาว  ,  นางงาม

สินีทิพย์  (  Sineetip  ,  Sineethip  )  แปลว่า  เทวดา

สินีรัตน์  (  Sineerat  )  แปลว่า  นางแก้ว

นาฏ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิง

ดนุนาฏ  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง

สกาวสินี  (  Sakaosinee  )  แปลว่า  ผู้ขาว,  ผู้สะอาด

สกาวนาฏ  (  Sakaonat  )  แปลว่า  ผู้ขาว  ,  ผู้สะอาด

สกาวนุช  (  Sakaonuch  )  แปลว่า  น้องขาว  ,  น้องสะอาด

สุทธิสินี  (  Suttisinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

สุทธินาฏ  (  Suttinat  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

โสภาสินี  (  Sopasinee  )  แปลว่า  นางงาม

โสภานาฏ  (  Sopanat  )  แปลว่า  นางงาม

โศภิตสินี  (  Sopitsinee  )  แปลว่า  นางงาม

โศภิษฐ์สินี  (  Sopitsinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

ศศิกันยา  (  Sasikanya  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

สิริกันยา  (  Sirikanya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริกัลยา  (  Sirikanlaya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์