ชื่อที่มีคำว่า โก

      ชื่อที่มีคำว่า  โก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

โกกิลา  (  Kokila  ,  Gokila  )  แปลว่า  นกดุเหว่า

โกสุม  (  Kosum  )  แปลว่า  ดอกไม้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

โกญจา  (  Konja  ,Gonja  )  แปลว่า  นกกระเรียน

โกญจากุล  (  Konjakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนกกระเรียน

โกญจนาท  (  Konjanat  )  แปลว่า  ความกึกก้อง

โกมุท  (  Komut  )  แปลว่า  บัวแดง

โกมุทกุล  (  Komutkul  )  แปลว่า  เชื้อสายบัวแดง

โกมล  (  Komol  )  แปลว่า  ดอกบัว

โกมลกุล  (  Komolkul  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว

โกเมศ  (  Komes  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว

โกเมศพงศ์  (  Komespong  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว

โกเมศพงษ์  (  Komespong  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว

โกเมน  (  Komen  )  แปลว่า  พลอยสีแดงเข้ม

โกเมนกุล  (  Komenkul  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีแดงเข้ม

โกวิท  (  Kowit  )  แปลว่า   ชำนาญ  ,  รอบรู้

โกวิทวงศ์  (  Kowitwong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รอบรู้

โกวิทวงษ์  (  Kowitwong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รอบรู้

โกศล  (  Kosol  )  แปลว่า  ฉลาด

โกศลกุล  (  Kosolkul  )  แปลว่า  เชื้อสายฉลาด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์