ชื่อที่แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

      ชื่อที่มีคำแปลว่า  ผู้เป็นใหญ่  หรือ  มีความหมายว่า  ผู้เป็นใหญ่

หรือ  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด  ,  ผู้ครอง  ,  ผู้รุ่งเรือง  มีทั้งชื่อผู้หญิง    และ

 ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อรไท  (  Orratai  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่  ,  นางผู้มีสกุล

อินทราณี  (  Intranee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่

อินทรานี  (  Intranee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่

วาสี  (  Wasee  ,  Vasee  )  แปลว่า  ผู้ครอง  ,  ผู้อยู่

ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เจษฎา  (  Jessada  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด

ชนินทร์  (  Chanin  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

ไท  (  Tai  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่  

ประธาน  (  Pratan  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ในหมู่

ปาโมกข์  (  Pamok  )  แปลว่า  ผู้เป็นประธาน  ,  ผู้เป็นหัวหน้า

บดีศร  (  Bordeesorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

พญา  (  Paya  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

วาสิน  (  Wasin  )  แปลว่า  ผู้ครอง  ,  ผู้อยู่

อินทร์  (  In  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

อดิศร  (  Adisorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

อดิศวร  (  Adisuon  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ