ไกรแปลว่าอะไร

   ชื่อที่สะกดด้วย  ไกร  หรือ  ไกล  ออกเสียงคล้ายกัน    แต่แปล

ต่างกัน    มีชื่อผู้ชายดังนี้     อาทิเช่น

ไกร ( Krai )  แปลว่า  ยิ่ง  , ใหญ่  ,  กล้า 

ไกล ( Klai )  แปลว่า   ห่าง  ,  ยืดยาว  ,  นาน

ไกรกานต์  ( Kraikan )   แปลว่า   ผู้เป็นที่รักยิ่ง

ไกรพงศ์ ( Kraipong )   แปลว่า   ผู้มีเชื้อสายยิ่ง

ไกรพงษ์ ( Kraipong )   แปลว่า   ผู้มีเชื้อสายยิ่ง

ไกรคม ( Kraikom )    แปลว่า   ผู้มีความอ่อนน้อมยิ่ง

ไกรวุฒิ ( Kraivut , Kraiwut )   แปลว่า   ผู้มีความรู้ยิ่ง

ไกรพัฒน์ ( Kraipat )  แปลว่า   ผู้มีความเจริญยิ่ง

ไกรยศ ( Kraiyos )   แปลว่า   ผู้มีความดียิ่ง

ไกรศักดิ์ ( Kraisak )   แปลว่า  ผู้มีความสามารถยิ่ง

ไกรเดช ( Kraidech )   แปลว่า   ผู้มีชื่อเสียงยิ่ง  ,  ผู้มีความงามยิ่ง

ไกรยุทธ์ ( Kraiyut )    แปลว่า   ผู้กล้าต่อสู้

ไกรลักษณ์ ( Krailak )   แปลว่า   ผู้มีลักษณะยิ่ง

ไกรเชษฐ์ ( Kraichet )  แปลว่า   พี่กล้า

ไกรวิทย์ ( Kraivit ,  Kraiwit )    แปลว่า   ผู้มีความรู้ยิ่ง

ไกรณัฐ  (  Krainat  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง

ไกรณัฏฐ์  (  Krainat  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์