จรัสแปลว่าอะไร

    ชื่อที่สะกดด้วยคำว่า  จรัส  หรือ  จำรัส  แปลเหมือนกันไหม

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชายดังนี้

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

จรัสศรี  (  Jarassri  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

เจริญรัตน์  (  Jarernrat  )  แปลว่า  แก้วเจริญ

เจริญศรี  (  Jarernsri  )  แปลว่า  ผู้งอกงาม

นิภา ( Nipa )   แปลว่า   เทียม   เสมอ   เทียบ

นิภาพร ( Nipaporn )   แปลว่า   ผู้นำสุขมาให้เสมอ

เนตราภรณ์ ( Nettraporn )   แปลว่า   เครื่องประดับผู้นำทาง

บังอร ( Bangorn )    แปลว่า   นาง

    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

จรัส( Jaras )   แปลว่า   สุกใส  ,   รุ่งเรือง   ,   สว่าง

จรัสพงศ์  (  Jarernpong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง

จำรัส (Jamras )    แปลว่า    จรัส  ,   รุ่งเรือง   ,  สว่าง

เจริญ ( Jarern )    แปลว่า    เติบโต  ,   งอกงาม   ,  บำเพ็ญ

จำเริญ (Jamrern)    แปลว่า    เจริญ   ,  เติบโต  

ธวัช ( Tavat, Thavat, Tawat ,Thawat  )   แปลว่า    ธง

ธวัชชัย ( Tavatchai,Tawatchai  )   แปลว่า  ธงแห่งการชนะ

ประสบ ( Prasop )    แปลว่า    ได้  ,  พบ

ประสพ ( Prasop )   แปลว่า    การเกิดผล

ปรีชา ( Preecha )   แปลว่า   ความรอบรู้   ,    ความหยั่งรู้

ปรีชาพงศ์  ( Preechapong )     แปลว่า     เชื้อสายผู้รอบรู้

ปรีชาพร ( Preechaporn )   แปลว่า    ความรอบรู้นำสุขมาให้

พีรพร ( Peeraporn )    แปลว่า   ผู้กล้านำสุขมาให้

พีรพงศ์ ( Peerapong )    แปลว่า   เชื้อสายผู้กล้า

พีรศักดิ์( Peerasak )    แปลว่า   นักรบผู้มีอำนาจ

วีรพร ( Veeraporn ,Weeraporn  )    แปลว่า    ผู้กล้านำสุขมาให้

วีรพงศ์ ( Veerapong , Weerapong  )    แปลว่า    เชื้อสายผู้กล้า

วีรศักดิ์ ( Veerasak ,Weerasak )     แปลว่า   ผู้กล้านำสุขมาให้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ