ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ไพ

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ไพ  มีดังนี้  อาทิเช่น 

ไพพรรณ  (  Paipan  )  แปลว่า  ต่างสี  ,  สีต่างๆ 

ไพจิตร  (  Paijit  )  แปลว่า  งาม  ,  หลากหลาย ,  แตกต่าง

ไพลิน  (  Pailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน 

ไพลินลดา  (  Pailinlada  )  แปลว่า  เครือเถาพลอยสีน้ำเงิน 

เพ็ญไพลิน  (  Penpailin  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยพลอยสีน้ำเงิน

พิศไพลิน  (  Pispailin  )  แปลว่า  แลดูพลอยสีน้ำเงิน  ,  พลอยสีน้ำเงินงาม

เพียงไพลิน  (  Piangpailin  )  แปลว่า  เหมือนพลอยสีน้ำเงิน 

ดุจไพลิน  (  Dujpailin  )  แปลว่า  เหมือนพลอยสีน้ำเงิน

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม 

ประไพสินี  (  Prapaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง 

ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

ประไพกานต์  (  Prapaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม 

ประไพพัชร์  (  Prapaipach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

ประไพภัสร์  (  Prapaipas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม  ,  รัศมีงาม 

ประไพภัทร์  (  Prapaipat  )  แปลว่า  งามน่ารัก 

ประไพพิศ  (  Prapaipis  )  แปลว่า  งามยิ่ง 

ประไพผกา  (  Prapaiphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม 

ประไพวัลย์  (  Prapaiwal  ,  Prapaiwan  )  แปลว่า  เครือเถางาม 

ประไพลดา  (  Prapailada  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ,  เชื้อสายงาม 

พิมพ์ประไพ  (  Pimprapai  )  แปลว่า  รูปงาม 

ผกาประไพ  (  Phakaprapai  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม 

ลดาประไพ  (  Ladaprapai  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ,  เชื้อสายงาม 

ดุจประไพ  (  Dujprapai  )  แปลว่า  เหมือนงาม 

ศศิประไพ  (  Sasiprapai  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งาม 

อำไพ  (  Ampai  )  แปลว่า  งาม  ,  สุกใส  ,  สว่าง 

อำไพภรณ์  (  Ampaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม 

อำไพพรรณ  (  Ampaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

อำไพลดา  (  Ampailada  )  แปลว่า  เครือเถางาม 

อำไพสินี  (  Ampaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง 

ดุจอำไพ  (  Dujampai  )  แปลว่า  เหมือนงาม 

ลดาอำไพ  (  Ladaampai  )  แปลว่า  เครือเถางาม 

ศศิอำไพ  (  Sasiampai  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งาม 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ