ชื่อที่มีความหมายว่า น้อง

     ชื่อที่มีความหมายว่า น้อง มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กหญิง

กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง 

กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง 

กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง 

ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง 

ขนิฎฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง 

ขนิฏฐา  (  Khanitta  ) แปลว่า  น้อง 

ภคินี  (  Pakinee  )  แปลว่า  น้องหญิง  ,  พี่หญิง 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กนิษฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง 

กนิฏฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง 

กนิฎฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง 

ขนิษฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง 

ขนิฎฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง 

ขนิฏฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง 

ภาดร  (  Padorn  )  แปลว่า  น้องชาย , พี่ชาย 

ภาดา  (  Pada  )  แปลว่า  น้องชาย  ,  พี่ชาย 

ภารดา  (   Parada  )  แปลว่า  น้องชาย  ,  พี่ชาย 

ภารดร  (  Paradorn  )  แปลว่า  น้องชาย  ,  พี่ชาย 

ภาตา  (  Pata  )  แปลว่า  น้องชาย  ,  พี่ชาย 

อนุชา  (  Anucha  )  แปลว่า  น้อง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์