ชื่อที่มีความหมายว่า ที่รัก

     ชื่อที่มีความหมายว่า ที่รัก  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กานด์  (  Kan  )  แปลว่า  ที่รัก 

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ที่รัก 

กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ที่รัก 

ปริยา  (  Priya  )  แปลว่า  ที่รัก 

ปรียา  (  Preeya  )  แปลว้่  ที่รัก 

จารุกานต์  (  Jarukan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก

พิสุทธิกานต์  (  Pisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์ 

พิสุทธิกานด์  (  Pisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์ 

พิมพ์กานดา  (  Pimkanda  )  แปลว่า  รูปผู้เป็นที่รัก 

พิมพ์กานตา  (  Pimkanta  )  แปลว่า  รูปผู้เป็นที่รัก

ธิดากานด์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก 

ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก 

สุชากานต์  (  Suchakan  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดีอันเป็นที่รัก 

สุชากานด์  (  Suchakan  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดีอันเป็นที่รัก 

สุทธิกานต์  (  Suttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์ 

สุทธิกานด์  (  Suttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์ 

ปริยาสินี  (  Priyasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก 

ปรียาพรรณ  (  Preeyapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันเป็นที่รัก 

ดุจกานดา  (  Dujkanda  )  แปลว่า  เหมือนผู้เป็นที่รัก 

ดุจกานตา  (  Dujkanta  )  แปลว่า  เหมือนผู้เป็นที่รัก 

ทิชากานต์  (  Tichakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ประไพกานต์  (  Prapaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม 

ประภากานต์  (  Prapakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ที่รัก 

กานต์เทพ  (  Kantep  )  แปลว่า  เทพผู้เป็นที่รัก 

จุฑากานต์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด 

จิรกานต์  (  Jirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน 

ดนุกานต์  (  Danukan  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นที่รัก 

ฐิติกานต์  (  Thitikan  )  แปลว่า  การดำรงอยู่แห่งผู้เป็นที่รัก 

ธิติกานต์  (  Titikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความมั่นคง 

ณัฐกานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 

ณัฏฐกานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 

ต่อกานต์  (   Torkan  )  แปลว่า  เพิ่มผู้เป็นที่รัก 

ถิรกานต์  (  Thirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมั่นคง 

ทินกานต์  (  Tinnakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งวัน 

ธนกานต์  (  Tanakan  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์อันเป็นที่รัก 

พิเชฐกานต์  (  Pichetkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเจริญยิ่ง 

พุฒิกานต์  (  Puttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ 

ธีรกานต์  (  Teerakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 

พนากานต์  (  Panakan  )  แปลว่า  ป่าอันเป็นที่รัก 

วนากานต์  (  Wanakan  )  แปลว่า  ป่าอันเป็นที่รัก 

กานต์พนัส  (  Kanpanas  )  แปลว่า  ป่าอันเป็นที่รัก 

อมรกานต์  (  Amornkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยั่งยืน 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง