ชื่อที่มีคำว่า น้ำ

       ชื่อที่มีคำว่า น้ำ  หรือ มีความหมายเกี่ยวกับน้ำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

น้ำ  (  Nam  ,  Narm  )  แปลว่า  ของเหลวใสที่ใช้ในการอุปโภค และ

บริโภค 

น้ำฝน  (  Namfon  )  แปลว่า  น้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้า 

น้ำทิพย์  (  Namtip  ,  Namthip  )  แปลว่า  น้ำอมฤต 

น้ำอ้อย  (  Nam-oy ) แปลว่า  น้ำหวานจากต้นอ้อย

น้ำผึ้ง  (  Namphung  )  แปลว่า  น้ำหวานจากรังผึ้ง 

น้ำตาล  (  Namtan  )  แปลว่า  น้ำหวานที่ได้จากต้นตาล หรือ ต้นมะพร้าว

น้ำนวล  (  Namnuol  )  แปลว่า  ผิวอันผุดผ่อง 

น้ำเพชร  (  Nampech  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม 

หยาดละออง  (  Yadlaong  ,  Yadlaorng  )  แปลว่า  หยาดละอองน้ำ

หยาดฝน  (  Yadfon  )  แปลว่า  น้ำฝน

น้ำฝน  (  Namfon  )  แปลว่า  น้ำที่ตกลงมาเป็นเส้น หรือเป็นสาย

จากท้องฟ้า 

ละอองฝน  (  Laorngfon  )  แปลว่า  น้ำฝนที่เป็นละอองน้ำ

สายธาร  (  Saitan  ,  Sietan  )  แปลว่า  ลำน้ำ 

สายน้ำ  (  Sainam  ,  Sienam  )  แปลว่า  ลำน้ำ 

ชลาลัย  (  Chalalai  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ,  ทะเล 

ชลาศัย  (  Chalasai  )  แปลว่า  ทะเล  ,   สระ  ,  ปลา 

ผาณิตา  (  Phanita  )  แปลว่า  น้ำอ้อย  ,  น้ำตาล 

เพ็ญวารี  (  Penwaree  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยน้ำ 

สุวารี  (  Suwaree  )  แปลว่า  น้ำดี 

ทิพย์วารี  (  Tipwaree  )  แปลว่า  น้ำทิพย์ 

อัปสร  (  Apsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าผู้ขึ้นจากน้ำ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ธารา  (  Tara  ,  Thara  )  แปลว่า  สายน้ำ  ,  ลำธาร 

นที  (  Natee  )  แปลว่า  น้ำ  ,  แม่น้ำ 

ชล  (  Chol  ,  Chon  )  แปลว่า  น้ำ 

ชลธาร  (  Chonlatan  )  แปลว่า  ลำน้ำ  ,  ทะเล 

ชลธี  (  Chonlatee  )  แปลว่า  ทะเล 

ชโลธร  (  Chalotorn  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ,  ทะเล  ,  ห้วงน้ำ 

วารี  (  Waree  )  แปลว่า  น้ำ 

อมฤต  (  Amarit  )  แปลว่า  น้ำทิพย์ 

กระสินธุ์  (  Krasin  )  แปลว่า  แม่น้ำ 

เกษียร  (  Kasian  )  แปลว่า  น้ำนม 

ตรังค์  (  Trang  )  แปลว่า  ลูกคลื่น 

ผาณิต  (  Phanit  )  แปลว่า  น้ำอ้อย  ,  น้ำตาล 

วัส  (  Was  ,  Vas  )  แปลว่า  น้ำฝน 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ