ชื่อที่มีความหมายว่า ผู้รู้ หรือ นักปราชญ์

     ชื่อที่มีความหมายว่า  ผู้รู้  หรือ  นักปราชญ์  มีทั้ง ชื่อผู้หญิง และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์ 

ญาดากุล  (  Yadakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

ญาดากานต์  (  Yadakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 

ญาตา  (  Yata  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์ 

ญาณี  (  Yanee  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์ 

ดุจญาณี  (  Dujyanee  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์ 

พิมพ์ญาณี  (  Pimyanee  )  แปลว่า  แบบนักปราชญ์ 

ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์ 

ณัฐลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์ 

จารุณัฐ  (  Jarunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  ,  นักปราชญ์น่ารัก 

จุฑาณัฐ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์ 

ชไมณัฐ  (  Chamainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ทั้งคู่

ชไมณัฏฐ์  (  Chamainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ทั้งคู่ 

อาภาณัฐ  (  Arpanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์ 

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์ 

นัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์ 

นัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์ 

ณัฐไกร  (  Nattakeai  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง 

ณัฏฐไกร  (  Nattakrai  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง 

ณัฐพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

ณัฐพงษ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

กีรติณัฐ  (  Keeratinat  )  แปลว่า  เกียรติแห่งนักปราชญ์ 

กีรติณัฏฐ์  (  Keeratinat  )  แปลว่า  เกียรติแห่งนักปราชญ์ 

กิตติณัฐ  (  Kittinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง 

กิตติณัฏฐ์  (  Kittinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง 

จุฑาณัฏฐ์  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์ 

จิรณัฐ  (  Jiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน 

จิรณัฏฐ์  (  Jiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน 

เชาวน์ณัฐ  (  Chouwanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีไหวพริบดี 

เชาวน์ณัฏฐ์  (  Chouwanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีไหวพริบดี 

ฐิติณัฐ  (  Thitinat  )  แปลว่า  การดำรงอยู่แห่งนักปราชญ์ 

ฐิติณัฏฐ์  (  Thitinat  )  แปลว่า  การดำรงอยู่แห่งนักปราชญ์ 

ธิติณัฐ  (  Titinat  )  แปลว่า  ความมั่นคงแห่งนักปราชญ์ 

ธิติณัฏฐ์  (  Titinat  )  แปลว่า  ความมั่นคงแห่งนักปราชญ์ 

อมรณัฐ  (  Amornnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์