ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ศศิ

    ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ศศิ  มีดังนี้  อาทิเช่น 

ศศิ  (  Sasi  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ศศิกานต์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์อันเป็นที่รัก

ศศิภัสร์  (  Sasipas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งจันทรา 

ศศิภัทร์  (  Sasipat  )  แปลว่า  จันทร์งาม 

ศศิพัชร์  (  Sasipach  )  แปลว่า  เพชรจันทรา 

ศศิมณี  (  Sasimanee  )  แปลว่า  เพชรจันทรา 

ศศิลดา  (  Sasilada  )  แปลว่า  เครือเถาดวงจันทร์  ,  เชื้อสายดวงจันทร์

ศศิวรรณ  (  Sasiwan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงจันทร์

ศศิพรรณ  (  Sasipan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงจันทร์ 

ศศิพันธุ์  (  Sasipan  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงจันทร์ 

ศศิกุล  (  Sasikul  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงจันทร์ 

ศศิธร  (  Sasitoen  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ศศินากานต์  (  Sasinakan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์อันเป็นที่รัก

ศศินาวรรณ  (  Sasinawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงจันทร์ 

ศศินาพรรณ  (  Sasinapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงจันทร์ 

ศศินาพันธุ์  (  Sasinapan  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงจันทร์ 

ศศินากุล  (  Sasinakul  )  แปลว่า   เชื้อสายดวงจันทร์ 

ศศินาวัลย์  (  Sasinawan  ,  Sasinawal  )  แปลว่า  เครือเถาดวงจันทร์ 

ศศินาทิพย์  (  Sasinatip  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็นของเทวดา 

ศศิวิมล  (  Sasiwimol  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  ,  บริสุทธิ์เพียงจันทร์ 

ศศิพิมล  (  Sasipimol  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  ,  บริสุทธิ์เพียงจันทร์ 

ศศินันท์  (  Sasinan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์แห่งความยินดี 

ศศิลักษณ์  (  Sasilak  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ศศิลักขณา   (  Sasilakkhana  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ศศิอาภา  (  Sasiarpa  )  แปลว่า  แสงจันทร์ 

ศศิอำไพ  (  Sasiampai  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งาม  ,  แสงสว่างแห่งจันทรา 

ศศิอร  (  Sasiorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งาม 

ดุจศศิ  (  Dujsasi  )  แปลว่า  เหมือนจันทรา 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์