ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า ชะ

      ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า ชะ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   

ชฎา  (  Chada  )  แปลว่า  ผมที่เกล้าเป็นมวยสูงขึ้น

ชฎาภรณ์  (  Chadaporn  )  แปลว่า  ผู้มีผมที่เกล้าเป็นมวยสูงเป็น

เครื่องประดับ 

ชม้อย  (  Chamoy  )  แปลว่า  เอียงอาย 

ชม้าย  (  Chamai  )  แปลว่า  ชำเลียงตาดู 

ชไม  (  Chamai  )  แปลว่า  ทั้งคู่ 

ชไมลดา  (  Chamailada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทั้งคู่  ,  ผู้เป็นเครือเถาทั้งคู่

ชไมวัลยา  (  Chamaiwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทั้งคู่  ,  ผู้เป็นเครือเถาทั้งคู่ 

ชลี  (  Chalee  )  แปลว่า  ไหว้ ,  อัญชลี 

อัญชลี  (  Anchalee  )  แปลว่า  ไหว้ 

ชลาศัย  (  Chalasai  )  แปลว่า  ปลา  ,  สระ 

ชลาลัย  (  Chalalai  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ,  ทะเล 

ชนารัตน์  (  Chanarat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ 

ชนาชีวัน  (  Chanacheewan  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิต 

ชนาทิพย์  (  Chanatip  ,  Chanathip  )  แปลว่า  คนเป็นของเทวดา 

ชุติชนา  (  Chutichana  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง 

 ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ชนะ  (  Chana  )  แปลว่า  ทำให้ผู้อื่นแพ้ 

ชนินทร์  (  Chanin  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ 

ชโลทร  (  Chalotorn  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ,  ทะเล 

ชวาลา  (  Chawala  )  แปลว่า  ตะเกียง 

ชวลิต  (  Chawalit  )  แปลว่า  รุ่งเรือง 

ชนา  (  Chana  )  แปลว่า  คน  ,  ชะนะ 

ชนาพงศ์  (  Chanapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย 

ชนาพงษ์  (  Chanapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย 

ชนากานต์  (  Chanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ชนาพัฒน์  (  Chanapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ 

ชนาวัฒน์  (  Chanawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ 

ชนาภัทร์  (  Chanapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  ,  ผู้เจริญ 

ชนาภัสร์  (  Chanapas  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง 

ชนาณัฐ  (  Chananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ 

ชนาณัฏฐ์  (  Chananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ 

ชนาทิช  (  Chanatich  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหน

ชนาเทพ  (  Chanatep  )  แปลว่า  คนเทวดา 

ถิรชนา  (  Thirachana  )  แปลว่า  ผู้มั่นคง  ,  คนแข็งแรง 

ธนชนา  (  Tanachana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สิน 

ธีรชนา (  Teerachana  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์