ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า นิตย์

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า นิตย์ มีดังนี้  อาทิเช่น 

นิตย์  (  Nit  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เสมอ  ,  เที่ยง 

กรีฑานิตย์  (  Kreetanit  )  การกีฬาที่ยั่งยืน  ,  การเล่นที่สนุกเสมอ

กานต์นิตย์  (  Kannit  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเสมอ 

กุลนิตย์  (  Kullanit  )  แปลว่า  เชื้อสายยั่งยืน 

ขจรนิตย์  (  Khajornnit  )  แปลว่า  ฟุ้งไปเสมอ 

เขมนิตย์  (  Khemmanit  )  แปลว่า  ผู้มีความพ้นภัยเสมอ  ,  สบายใจเสมอ 

จิรนิตย์  (  Jiranit  )  แปลว่า  ยั่งยืนนาน 

ชัยนิตย์  (  Chaiyanit  )  แปลว่า  การชนะที่ยั่งยืน 

เชาวน์นิตย์  (  Chouwanit  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาไวเสมอ 

โชตินิตย์  (  Chotinit  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองเสมอ 

ณัฐนิตย์  (  Nattanit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน 

ณัฏฐนิตย์  (  Nattanit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน 

ดนุนิตย์  (  Danunit  )  แปลว่า  ฉันยั่งยืน 

ถิรนิตย์  (  Thiranit  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืนมั่นคง 

ทวีนิตย์  (  Taweenit  )  แปลว่า  ยั่งยืนมากขึ้น

ธนนิตย์  (  Tananit  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์อันยั่งยืน 

ธีรนิตย์  (  Teeranit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน 

นรานิตย์  (  Naranit  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน 

ปิตินิตย์  (  Pitinit  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันยั่งยืน 

ปิยะนิตย์  (  Piyanit  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยั่งยืน 

พงศ์นิตย์  (  Pongnit  )  แปลว่า  เชื้อสายยั่งยืน 

ยุวนิตย์  (  Yuwanit  )  แปลว่า  หนุ่มเสมอ 

วุฒินิตย์  (  Wuttinit  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญเสมอ 

สุรนิตย์  (  Suranit  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญเสมอ 

อมรนิตย์  (  Amornnit  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืนยิ่ง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์