ชื่อที่มีคำว่า พิมพ์

        ชื่อที่มีคำว่า พิมพ์ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

พิมพ์  (  Pim  )  แปลว่า  รูป  ,  แบบ  , ถ่ายแบบ

พิมพา  (  Pimpa  )  แปลว่า  ผลตำลึงสุก 

พิมพาภรณ์  (  Pimpaporn  )  แปลว่า  รูปเครื่องประดับ  ,

เครื่องประดับต่างๆ

พิมพ์พิมล (  Pimpimol  )  แปลว่า  ผู้มีรูปงาม 

พิมพ์พิศ  (  Pimpis  )  แปลว่า  รูปงาม 

พิมพ์พิทย์  (  Pimpit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ 

พิมพ์กันยา  (  Pimkanya  )  แปลว่า  รูปนาง

พิมพ์กัลยา  (  Pimkanlaya  )  แปลว่า  รูปนาง  ,  รูปงาม 

พิมพ์เพชร  (  Pimpech  )  แปลว่า  รูปเพชร 

พิมพ์ลดา  (  Pimlada  )  แปลว่า  ถ่ายแบบเครือเถา 

พิมพ์ชนิกา  (  Pimchanika  )  แปลว่า  รูปแม่  ,  ถ่ายแบบแม่ 

พิมพ์ชนิดา  (  Pimchanida  )  แปลว่า  รูปพ่อ  ,  ถ่ายแบบพ่อ   

พิมพ์มณี  (  Pimmanee  )  แปลว่า  รูปเพชรพลอย 

พิมพ์มยุรา  (  Pimmayura  )  แปลว่า  รูปนกยูง 

พิมพ์มาส  (  Pimmas  )  แปลว่า  รูปจันทร์ 

พิมพ์มาศ  (  Pimmas  )  แปลว่า  รูปทอง 

พิมพ์รัชนี  (  Pimratchanee  )  แปลว่า  รูปราตรี 

พิมพ์รพี  (  Pimrapee  )  แปลว่า  รูปตะวัน 

พิมพ์รัตน์  (  Pimrat  )  แปลว่า  รูปเพชร  ,  รูปแก้ว 

พิมพ์เรณู  (  Pimrenoo  )  แปลว่า  รูปละออง  ,  ถ่ายแบบละออง 

พิมพ์ละไม  (  Pimlamai  )  แปลว่า  รูปงามชวนดู 

พิมพ์ลักขณา  (  Pimlakkhana  )  แปลว่า  รูปมีลักษณะดี 

พิมพ์ลักษณา  (  Pimlaksana  )  แปลว่า  รูปมีลักษณะดี 

พิมพ์ลัคนา  (  Pimlakkana  )  แปลว่า  แบบเวลาอันเป็นมงคล 

พิมพ์วัลยา  (  Pimwanlaya  )  แปลว่า  ถ่ายแบบเครือเถา 

พิมพ์สกาว  (  Pimsakao  )  แปลว่า  รูปขาว  ,  ถ่ายแบบสะอาด 

พิมพ์โศภา  (  Pimsopa  )  แปลว่า  รูปงาม 

พิมพ์โศภิตา  (  Pimsopita  )  แปลว่า  รูปงาม 

พิมพ์โศภิษฐ์  (  Pimsopit  ,  Pimsopis  )  แปลว่า  รูปงามยิ่ง  ,  ถ่ายแบบงามยิ่ง 

พิมพ์อนงค์  (  Pimanong  )  แปลว่า  รูปนาง  ,  รูปนางงาม 

พิมพ์อุษา  (  Pimusa  )  แปลว่า  รูปแสงเงินแสงทอง 

พิมพ์ธิดา  (  Pimtida  )  แปลว่า  รูปลูกหญิง  ,  ผู้ถ่ายแบบลูกหญิง 

พิมพ์ฤทัย  (  Pimrutai  )  แปลว่า  ประทับใจ 

พิมพ์รุ้ง  (  Pimrung  )  แปลว่า  รูปรุ้ง 

พิมพ์เรขา  (  Pimrekha  )  แปลว่า  รูปงาม 

พิมพ์กาญจน์  (  Pimkan  )  แปลว่า  รูปทอง 

พิมพ์กานต์  (  Pimkan  )  แปลว่า  ผู้ถ่ายแบบอันเป็นที่รัก   

พิมพ์กุสุมา  (  Pimkusuma  )  แปลว่า  รูปดอกคำ  ,  แบบดอกคำ 

พิมพ์กนิษฐ์  (  Pimkanit  )  แปลว่า  รูปน้อง  ,  ถ่ายแบบน้อง 

พิมพ์ขนิษฐ์  (  Pimkhanit  )  แปลว่า  รูปน้อง  ,  แบบน้อง 

พิมพ์เครือ  (  Pimkrua  )  แปลว่า  รูปเชื้อสาย  ,  ผู้ถ่ายแบบเชื้อสาย 

พิมพ์จงกล  (  Pimjongkol  )  แปลว่า  รูปบัว 

พิมพ์จิตร  (  Pimjit  )  แปลว่า  รูปงดงาม  ,  ผู้มีรูปงดงาม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

พิมพ์มนัส  (  Pimmanas  )  แปลว่า  รูปใจ  ,  ประทับใจ 

พิมพ์อรุณ  (  Pimarun  )  แปลว่า  รูปเวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น 

พิมพ์พงศ์  (  Pimpong  )  แปลว่า  ถ่ายแบบเชื้อสาย 

พิมพ์พงษ์  (  Pimpong  )  แปลว่า  ถ่ายแบบเชื้อสาย 

พิมพ์เชษฐ์  (  Pimchet  )  แปลว่า  ผู้ถ่ายแบบพี่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์