ชื่อที่มีคำว่า นิ , ณิ

       ชื่อที่มีคำว่า นิ , ณิ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

นิภา  (  Nipa  )  แปลว่า  เสมอ  ,  เทียบ  ,  เทียม 

นิภาพร  (  Nipaporn  )  แปลว่า  มีสุขเสมอ

นิรมล  (  Niramol  )  แปลว่า  ผ่องใส  ,  บริสุทธิ์  ,  สะอาด  , หญิงงาม

นิโลบล  (  Nilopol  )  แปลว่า  บัวขาบ 

นิศา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน 

นิศากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

กณิการ์  (  Kanika  )  แปลว่า  ชื่อพันธุ์ไม้ 

กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  ชื่อพันธุ์ไม้ 

ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่ 

ชนิกาพร  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้แม่ 

ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับของแม่

พิมพ์ชนิกา  (  Pimchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่  ,  รูปแม่ 

ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ 

ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพ่อ 

ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้พ่อ 

พิมพ์ชนิดา  (  Pimchanida  )  แปลว่า  แบบพ่อ  ,  คล้ายพ่อ  ,  เหมือนพ่อ  ,  รูปพ่อ 

วนิดา  (  Wanida  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง 

พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง 

สุนิสา  (  Sunisa  )  แปลว่า  ลูกสะใภ้ 

สุนิภา  (  Sunipa  )  แปลว่า  ดีเสมอ  ,  งามเสมอ 

ศศินิภา  (  Sasinipa  )  แปลว่า  เสมอจันทร์ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

นิกร  (  Nikorn  )  แปลว่า  หมู่  , พวก 

นิคม  (  Nikom  )  แปลว่า  ตำบล  ,  หมู่บ้านใหญ่ 

นิทัศน์  (  Nitas  )  แปลว่า  ตัวอย่างที่นำมาชี้ให้เห็น 

นิธิ  (  Niti  ,  Nithi  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์ 

นิธิพงศ์  (  Nitipong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งขุมทรัพย์ 

นิธิพงษ์  (  Nitipong  ) แปลว่า  เชื้อสายแห่งขุมทรัพย์ 

นิธิพัฒน์  (  Nitipat  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์แห่งความเจริญ 

นิธิภัทร์  (  Nitipat  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์ผู้น่ารัก 

นินาท  (  Ninat  )  แปลว่า  ความกึกก้อง 

นิพนธ์  (  Nipon  )  แปลว่า  แต่งหนังสือ 

นิพัทธ์  (  Nipat  )  แปลว่า  เสมอ  ,  เนืองๆ 

นิพัทธ์พงศ์  (  Nipatpong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเสมอ 

นิพัทธ์พงษ์  (  Nipatpong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเสมอ

นิมิต  (  Nimit  )  แปลว่า  สร้าง  ,  ทำ 

นิยม  (  Niyom  )  แปลว่า  ชอบ  ,  กำหนด 

นิรันดร  (  Nirandon  )  แปลว่า  ติดต่อกัน 

นิรันดร์  (  Niran  )  แปลว่า  ติดต่อกัน 

นิรัติศัย  (  Nirattisai  )  แปลว่า  ประเสริฐยิ่ง

นิวัฒน์  (  Niwat  )  แปลว่า  กลับ 

ชำนิ  (  Chamni  )  แปลว่า  เชี่ยวชาญ 

ปณิธาน  (  Panitan  )  แปลว่า  ตั้งใจไว้ 

สุนิมิต  (  Sunimit  )  แปลว่า  ทำดี  ,  สร้างดี 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง