ชื่อที่มีคำว่า มล

          ชื่อที่มีคำว่า  มล  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

มล  (  Mol  )  แปลว่า  ความมัวหมอง  ,  ความไม่บริสุทธิ์

นฤมล  (  Narumol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์ , สะอาด , งาม 

นิรมล  (  Niramol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์  ,  ไม่มัวหมอง  ,  งาม

กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  บัว  ,  นางงาม

กมลทิพย์  (  Kamoltip  )  แปลว่า  ดอกบัวเป็นของเทวดา

กมลทิพ  (  Kamoltip  )  แปลว่า  บัวสวรรค์

กมลวรรณ  (  Kamolwan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม

กมลพรรณ  (  Kamolpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม

กมลรัตน์  (  Kamolrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว

กมลลดา  (  Kamollada  )  แปลว่า  เครือเถาบัว

กรกมล  (  Kornkamol  )  แปลว่า  ไหว้  ,  การพนมมือเป็นพุ่มเหมือนดอกบัว

พรกมล  (  Pornkamol  ,  Pornkamon  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาสู่หัวใจ

พิมพ์กมล  (  Pimkamol  )  แปลว่า  รูปดอกบัว  ,  ถ่ายแบบบัว

ปรางกมล  (  Prangkamol  )  แปลว่า  แก้มมีสีเหมือนดอกบัว

ผกากมล  (  Phakakamol  )  แปลว่า  ดอกบัว

พิมล  (  Pimol  )  แปลว่า  งาม  ,  ผ่องใส  ,  ปราศจากมลทิน

พิมลมณี  (  Pimolmanee  )  แปลว่า  เพชรงาม

พิมลมาส  (  Pimolmas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งาม  ,  งามดั่งดวงจันทร์

พิมลมาศ  (  Pimolmas  )  แปลว่า  งามดั่งทอง

พิมลเรขา  (  Pimolrekha  )  แปลว่า  งามยิ่ง

พิมลวัลยา  (  Pimolwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็รเชื้อสายงาม

พิมลวรรณ  (  Pimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

พิมลพรรณ  (  Pimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

พิมลลักขณา  (  Pimollakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม

พิศพิมล  (  Pispimol  )  แปลว่า  งดงาม

ภัคพิมล  (  Pakpimol  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม

ภัสพิมล  (  Paspimol  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม

สุพิมล  (  Supimol  )  แปลว่า  งามยิ่ง

ศศิพิมล  (  Sasipimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์

อรพิมล  (  Ornpimol  )  แปลว่า  นางงาม

วิมล  (  Wimol  )  แปลว่า  งาม  ,  บริสุทธิ์  ,  ไม่มีตำหนิ  ,  สะอาด  ,  ปราศจากมลทิน

วิมลวรรณ  (  Wimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วิมลพรรณ  (  Wimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ศศิวิมล  (  Sasiwimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์

สุวิมล  (  Suwimol  )  แปลว่า  งามยิ่ง

อรวิมล  (  Ornwimol  )  แปลว่า  นางงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กมล  (  Kamol  )  แปลว่า  ใจ  ,  หัวใจ  ,  ดอกบัว  ,  บัว

กมลพงศ์  (  Kamolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว

กมลพงษ์  (  Kamolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว

กมลกานต์  (  Kamolkan  )  แปลว่า  ดอกบัวอันเป็นที่รัก

กานต์กมล  (  Kankamol  )  แปลว่า  ดอกบัวอันเป็นที่รัก

โกมล  (  Komol  )  แปลว่า  ดอกบัว

กานต์โกมล  (  Kankomol  )  แปลว่า  ดอกบัวอันเป็นที่รัก

พงศ์โกมล  (  Pongkomol  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว

พงษ์โกมล  (  Pongkomol  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ