ชื่อที่ออกเสียงว่า มาด

      ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า มาด  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

มาส  (  Mas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

มาศ  (  Mas  )  แปลว่า  ทองคคำ  ,  ทอง

มาตรแม้น  (  Matmaen  )  แปลว่า  สัน  ,  ถึงแม้ว่า

กัลยามาส  (  Kanlayamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

เครือมาส  (  Kruamas  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์

จารุมาส  (  Jarumas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งาม

จุฑามาส  (  Jutamas  ,  Juthamas  )  แปลว่า  มงกุฎพระจันทร์

จุติมาส  (  Jutimas  )  แปลว่า  การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์

ฉวีมาส  (  Chaweemas  )  แปลว่า  ผิวงามดั่งแสงจันทร์

ชไมมาส  (  Chamaimas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ทั้งคู่

ชุติมาส  (  Chutimas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ประกายมาส  (  Prakiemas  )  แปลว่า  แสงจันทร์

ประไพมาส  (  Prapaimas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งาม  ,งามดั่งจันทร์

ผกายมาส  (  Phakiemas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  แสงจันทร์งาม

พิมลมาส  (  Pimolmas , Pimonmas  )  แปลว่า  จันมร์งาม  ,  งามดั่งจันทร์

รัชนีมาส  (  Ratchneemas  )  แปลว่า  จันทร์แห่งราตรี

มาสรัชนี  (  Masratchanee  )  แปลว่า  จันทร์แห่งราตรี

รุจิรามาส  (  Rujiramas  )  แปลว่า  จันทร์งาม

รำไพมาส  (  Rampaimas  )  แปลว่า  ตะวันจันทรา

ลดามาส  (  Ladamas  )  แปลว่า  เครืองเถาจันทร์

ศศิมาส  (  Sasimas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

สกาวมาส  (  Sakaomas  )  แปลว่า  จันทร์ขาว

อาภามาส  (  Arpamas  )  แปลว่า  แสงจันทร์  ,  รัศมีจันทร์

กนกมาศ  (  Kanokmas  )  แปลว่า  ทองคำ

กมลมาศ  (  Kamolmas  )  แปลว่า  ดอกบัวทอง

กำไลมาศ  (  Kamlaimas  )  แปลว่า  กำไลทอง

เครือมาศ  (  Kruamas  )  แปลว่า  เชื้อสายทองคำ

จงกลมาศ  (  Jongkolmas  )  แปลว่า  บัวทอง

จารุมาศ  (  Jarumas  )  แปลว่า  ทองงาม

จุฑามาศ  (  Jutamas  ,  Juthamas  )  แปลว่า  ปิ่นทองคำ

จุรีมาศ  (  Jureemas  )  แปลว่า  มีดทองคำ

ฉวีมาศ  (  Chaweemas  )  แปลว่า  ผิวงามดั่งทองคำ

ชไมมาศ  (  Chamaimas  )  แปลว่า  ทองคำทั้งคู่

ชุติมาศ  (   Chutimas  )  แปลว่า  ความสว่างไสวของทองคำ

ประกายมาศ  (  Prakiemas  )  แปลว่า  แสงทองคำ

ประไพมาศ  (  Prapaimas  )  แปลว่า  ทองคำงาม  ,  งามดั่งทอง 

เบญจมาศ  (  Benjamas  )   แปลว่า  ชื่อพันธุ์ไม้ดอกชนิดหนึ่ง

ผกามาศ  (  Phakamas  )  แปลว่า  ดอกไม้ทองคำ

ผกายมาศ  (  Phakiemas  )  แปลว่า  แสงทองคำ

พิมลมาศ  (  Pimolmas  ,  Pimonmas  )  แปลว่า  งามดั่งทอง

มณีมาศ  (  Maneemas  ) แปลว่า  ทองคำเพชรพลอย

รุจิรามาศ  (  Rujiranas  )  แปลว่า  ทองงาม

ลดามาศ  (  Ladamas  ) แปลว่า  เครือเถาทองคำ

อาภามาศ  (  Arpamas  )  แสงทอง  ,  รัศมีทอง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

มาด  (  Mat  )  แปลว่า  หมายไว้  , คาดไว้  , มุ่ง , ชื่อเรือขุดที่เบิกแล้ว

มาตร  (  Mat  )  แปลว่า  ประมาณ  ,  แม้นว่า  ,  สัน

กิตติมาตร  (  Kittimat  )  แปลว่า  แม้นว่ามีชื่อเสียงชื่อ

พรหมมาตร  (  Prommat  )  แปลว่า  แม้นว่าเป็นผู้สร้าง

สามารถ  (  Samath  ,  Samat  )  แปลว่า  ความเก่ง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์